Fürstenberg Stott snakker ledelsesstrategier i energiskiftet

Det skjer på Haugesundkonferansen om kort tid. Sofia Fürstenberg Stott driver sitt eget konsultentselskap i Sverige med fokus på dekarboniseringen i skipsfarten. På Haugesundkonferansen deltar hun under et avsnitt som tematiserer hva som blir fremtidens drivstoff i skipsfarten. Med sin erfaring fra maritime operasjoner og sin kunnskap om teknologiutviklingen, politikk og reguleringer, vil hun bidra […]

Equinor snakker havvind på Haugesundkonferansen

Sammen med statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i OED og Guro Løken i Windstaller Alliance, vil Siri Espedal Kindem snakke havvind på norsk sokkel den 1. februar. Den 1. februar er dag nummer to under Haugesundkonferansen. Første dag er naturlig nok den 31. januar. Siri Espedal Kindem er prosjektdirektør for Trollvind. Hun har en omfattende CV […]

Å gi inspirasjon blir ledestjerne for Haugesundkonferansen 2023

I en tid med bemanningsutfordringer i flåten, energikrise og krig i Europa velger programkomiteen for Haugesundkonferansen 2023 likevel å se lyst på det. — Mulighetene for norsk maritim næring er store, var omkvedet da programkomiteen møttes i Norges Rederiforbund i september for å legge de store linjene for konferansen. Derfor vil også ungdommen bli trukket frem […]

Kompetanse, mangfold og grønt skifte

Haugesundkonferansen 2023 tar opp de store utfordringen til debatt. Å lykkes med kompetansebygging, mangfold og det grønne skiftet er og blir suksesskriterier. — Toppsjefer i den maritime næringen representert med Hans-Petter Nesse, Synnøve Seglem og Ingvild Sæther skal fortelle om hvordan deres respektive organisasjoner arbeider med å sikre seg den kompetansen de trenger, hva mangfold […]

Næringsministeren slår an tonen for Haugesundkonferansen

Jan Christian Vestre åpner konferansen den 31. januar 2023 under overskriften «Et hav av muligheter». – Det gleder vi oss til. Vestre er kjent som en inspirerende innleder, sier Sverre Meling jr. som leder programkomiteen. – Dessuten har Vestre solide røtter i Haugesund godt plantet i industrihistorien. Det skader jo ikke, legger han smilende til. […]

Synnøve Seglem til Haugesundkonferansen 2023

Presidenten i Norges Rederiforbund, viseadministrerende direktør og eier i Knutsen O.A.S. Shipping, Synnøve Seglem, stiller på Haugesundkonferansen. Hun innleder om kompetanse, mangfold og grønt skifte. Med andre ord tar Seglem fatt i helt sentrale utfordringer skipsfarten og maritim næring står overfor. Hun gjør det med utgangspunkt i rederiet hun er med å lede, men også […]

Haugesundkonferansen 2023 hører de unges fortelling

– En maritim karriere har alltid virket spennende. Alt det interessante man får oppleve på sjøen, som jeg har blitt fortalt av familien min, gjorde valget enkelt for meg. I tillegg ville jeg gjøre noe som ikke alle andre gjør, noe annerledes, sier Thomas.

Å gi inspirasjon blir ledestjerne for Haugesundkonferansen 2023

I en tid med bemanningsutfordringer i flåten, energikrise og krig i Europa velger programkomiteen for Haugesundkonferansen 2023 likevel å se lyst på det. — Mulighetene for norsk maritim næring er store, var omkvedet da programkomiteen møttes i Norges Rederiforbund. Derfor vil også ungdommen bli trukket frem når konferansen går av stabelen i månedsskiftet januar/februar til neste […]

Rederiprofiler kommer til Haugesundkonferansen

Bilde av tre kvinner

En bedriftsleder med lang fartstid i lederposisjon og to med noe kortere fartstid helt i rederitoppen, stiller på scenen. Elisabeth Grieg har i mange år tatt beslutninger med kapteinslua på, mens Heidi Wolden og Gitte Talmo sitt lederansvar på broa er av nyere dato.