Å gi inspirasjon blir ledestjerne for Haugesundkonferansen 2023

I en tid med bemanningsutfordringer i flåten, energikrise og krig i Europa velger programkomiteen for Haugesundkonferansen 2023 likevel å se lyst på det.

F.v. Ivar Pedersen (Sjøforsvaret), Jahn Cato Bakken (Sjømannsforbundet), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Arnt-Einar Litsheim (Norske Havner), Jon Leon Ervik (Kystverket), Evelyn Blom-Dahl (NHO Sjøfart) , Thomas Saxegaard (Norges Rederiforbund), Anne Jorunn Møkster (Simon Møkster Shipping), Kjell Røang (Forskningsrådet), Pia Meling (Massterly/Grieg Green) og Sverre Meling jr. (Maritimt Forum). Dag Inge Aarhus (Sjøfartsdirektoratet) var ikke til stede da bildet ble tatt.

- Mulighetene for norsk maritim næring er store, var omkvedet da programkomiteen møttes i Norges Rederiforbund i september for å legge de store linjene for konferansen.

Derfor vil også ungdommen bli trukket frem når konferansen går av stabelen i månedsskiftet januar/februar. Ungdommen og mangfoldet. Og de innlederne som klarer å løfte deltakerne til forsterket innsats for den næringen som en bærebjelke i norsk verdiskaping.

Dette forhindrer ikke at de store spørsmålene som er med å avgjøre fremtiden for næringen også vil bli tatt opp. En uforutsigbar verden. Konsekvensene av det endrede sikkerhetspolitiske bildet for Sjøforsvaret. Og mer til; grønt skifte, kompetanse, fra veg til sjø og havvind.

Næringsminister Jan Christian Vestre innleder konferansen.

– Bestillingen til statsråden er klar, om vi skal ha lov til å komme med en slik. Sammen skal vi løfte den maritime næringen inn i fremtiden, sier lederen for programkomiteen til Haugesundkonferansen, Sverre Meling jr.

Les mer om Haugesundkonferansen 2023 her.

F.v. Ivar Pedersen (Sjøforsvaret), Jahn Cato Bakken (Sjømannsforbundet), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Arnt-Einar Litsheim (Norske Havner), Jon Leon Ervik (Kystverket), Evelyn Blom-Dahl (NHO Sjøfart) , Thomas Saxegaard (Norges Rederiforbund), Anne Jorunn Møkster (Simon Møkster Shipping), Kjell Røang (Forskningsrådet), Pia Meling (Massterly/Grieg Green) og Sverre Meling jr. (Maritimt Forum). Dag Inge Aarhus (Sjøfartsdirektoratet) var ikke til stede da bildet ble tatt.