Å gi inspirasjon blir ledestjerne for Haugesundkonferansen 2023

I en tid med bemanningsutfordringer i flåten, energikrise og krig i Europa velger programkomiteen for Haugesundkonferansen 2023 likevel å se lyst på det.

F.v. Ivar Pedersen (Sjøforsvaret), Jahn Cato Bakken (Sjømannsforbundet), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Arnt-Einar Litsheim (Norske Havner), Jon Leon Ervik (Kystverket), Evelyn Blom-Dahl (NHO Sjøfart) , Thomas Saxegaard (Norges Rederiforbund), Anne Jorunn Møkster (Simon Møkster Shipping), Kjell Røang (Forskningsrådet), Pia Meling (Massterly/Grieg Green) og Sverre Meling jr. (Maritimt Forum). Dag Inge Aarhus (Sjøfartsdirektoratet) og Tor Arne Borge (Kystrederiene) var ikke til stede da bildet ble tatt.

- Mulighetene for norsk maritim næring er store, var omkvedet da programkomiteen møttes i Norges Rederiforbund.

Derfor vil også ungdommen bli trukket frem når konferansen går av stabelen i månedsskiftet januar/februar til neste år. Ungdommen og mangfoldet. Og de innlederne som klarer å løfte deltakerne til forsterket innsats for en bærebjelke i norsk verdiskaping.

Dette forhindrer ikke at de store spørsmålene som er med å avgjøre fremtiden for næringen også vil bli tatt opp. Russland og Ukraina. Kina og Taiwan. Sverige og Finland inn i NATO. Konsekvensene av det endrede sikkerhetspolitiske bildet for Sjøforsvaret. Og mer til. Rekrutteringen til næringen. Skoletilbudets beskaffenhet. Havbunnsmineraler. Havne-Norge. Ja, mer til.

Tre statsråder står på invitasjonslisten. En hav- og fiskeriminister, en klima- og miljøvernminister og en utdanningsminister.

Det skulle bare mangle.

Haugesundkonferansen arrangeres den 31 januar og 1 februar 2023.

Meld deg på nå