Synnøve Seglem til Haugesundkonferansen 2023

Presidenten i Norges Rederiforbund, viseadministrerende direktør og eier i Knutsen O.A.S. Shipping, Synnøve Seglem, stiller på Haugesundkonferansen. Hun innleder om kompetanse, mangfold og grønt skifte.

Synnøve Seglem. Foto Haakon Nordvik.

Med andre ord tar Seglem fatt i helt sentrale utfordringer skipsfarten og maritim næring står overfor. Hun gjør det med utgangspunkt i rederiet hun er med å lede, men også med utgangspunkt i sitt tillitsverv i Rederiforbundet.

Knutsen O.A.S. Shipping har Norges mest ekspansive nybyggingsprogram. Det toppet seg i august 2022 med 28 skip under bygging. Byggeverdien er 60 milliarder kroner. Dette er skip som skal bemannes og driftes inn mot nullutslippssamfunnet. De 28 skipene kommer i tillegg til rederiets eksisterende flåte på i overkant av 50 skip.

- Vi arbeider med et avsnitt under Haugesundkonferansen 2023 hvor flere toppledere skal adressere utfordringene innenfor kompetanse, mangfold og grønt skifte. Dette er utfordringer som må håndteres om man skal lykkes med å være med videre, sier Sverre Meling jr. som leder programkomiteen.

Haugesundkonferansen 2023 arrangeres den 31. januar og 1. februar. Du kan melde deg på her.