Fürstenberg Stott snakker ledelsesstrategier i energiskiftet

Det skjer på Haugesundkonferansen om kort tid. Sofia Fürstenberg Stott driver sitt eget konsultentselskap i Sverige med fokus på dekarboniseringen i skipsfarten.

Sofia Fürstenberg Stott

På Haugesundkonferansen deltar hun under et avsnitt som tematiserer hva som blir fremtidens drivstoff i skipsfarten. Med sin erfaring fra maritime operasjoner og sin kunnskap om teknologiutviklingen, politikk og reguleringer, vil hun bidra til å forenkle komplekse problemstillinger og berede grunnen for strategiske veivalg som leder fremover mot en bærekraftig næring.

Sofia Fürstenberg Stott snakker ledelsestrategier i energiskiftet på Haugesundkonferansen den 31. januar og den 1. februar. Hun innleder avsnittet om fremtidens drivstoff den 31. januar og deltar i en panelsamtale avslutningsvis hvor hun sammen med Elizabeth Lindstad fra NTNU Sintef Ocean, Jan Emblemsvåg fra NTNU, Leiv Arne Marhaug fra Gasnor og Hege Økland fra Hy2gen Norge nøster opp alle de løse trådene i debatten rundt det store enegiskiftet.

Du kan melde deg på Haugesundkonferansen her.