Moderne havner debatteres på Haugesundkonferansen

Norske havner er i rask utvikling. Stikkord er bærekraft, digitalisering, organisering, eierskap og finansiering. Og mer til. Haugesundkonferansen tar tempen!
F.v. Havnesjefene Linda Midtbø i Florø Havn, Ingvar Mathisen i Oslo Havn og Tore Gautesen i Karmsund Havn.

Havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn leder selv en havn som har tatt sjumilssteg de siste årene for bedre å kunne dekke transportbehovene og betjene så vel kunder som regionen havnen er en del av.

– Derfor innleder Tore Gautesen dette avsnittet under konferansen. Deretter leder kommunikasjonsdirektøren i Norges Rederiforbund, Christine Korme, en panelsamtale mellom Gautesen og hans kollegaer i henholdsvis Florø og Oslo. Også Linda Midtbø og Ingvar Mathisen leder havner hvor det skjer svært mye for tiden, sier Sverre Meling jr. som leder programkomiteen bak Haugesundkonferansen.

Målet med å ta opp moderne havnedrift på Haugesundkonferansen er å få diskutert og avklart hva som må til for å ytterligere å styrke sjøtransportens konkurransekraft i et transportbilde med sterke konkurrenter.

Haugesundkonferansen 2022 arrangeres den 1. og 2. februar.