Rederiprofiler kommer til Haugesundkonferansen

En bedriftsleder med lang fartstid i lederposisjon og to med noe kortere fartstid helt i rederitoppen, stiller på scenen. Elisabeth Grieg har i mange år tatt beslutninger med kapteinslua på, mens Heidi Wolden og Gitte Talmo sitt lederansvar på broa er av nyere dato.

Elisabeth Grieg er styreleder i Grieg Maturitas som igjen er Grieg Group sitt holdingselskap. Gruppen har 1.710 ansatte i åtte land. Shipping utgjør en vesentlig del av dette med 750 ansatte tilknyttet en rederiorganisasjon som eier og/eller opererer mellom 35 og 40 open hatch skip. Elisabeth Grieg har også vært president i Norges Rederiforbund.

Heidi Wolden kom inn som adm. dir. i ferge- og hurtigbåtrederiet Norled i mai 2020. Før denne tid var hun i tre år leder for byggselskapet Kruse Smith, men har også lang fartstid fra Statoil.

Gitte Talmo tar over som toppsjef i Eidesvik Offshore den 1. januar 2022. Hun har i mange år vært rederiets Chief Commercial Officer.

De tre kvinnene bak roret på hver sin skute skal hver for seg fortelle om hvilket bestikk som er gjort og hvordan kursen settes for videre seilas i en næring i grønn omstilling med store kompetanse- og rekrutteringsbehov, utfordringer i samhandlingen mellom nasjoner og med uforutsigbare hendelser som pandemier og annet som endrer logistikk-kjedene og påvirker flyten av arbeidskraft. Blant annet.

Mer får du vite om du melder deg på Haugesundkonferansen 2022 den 1. og andre februar.

Bilde av tre kvinner
F.v. Heidi Wolden, adm. dir. i Norled, Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Maturitas, og Gitte Talmo, påtroppende adm. dir. i Eidesvik Offshore