Kompetanse, mangfold og grønt skifte

Haugesundkonferansen 2023 tar opp de store utfordringen til debatt. Å lykkes med kompetansebygging, mangfold og det grønne skiftet er og blir suksesskriterier.

F.v. Hans-Petter Nesse, Synnøve Seglem og Ingvild Sæther.

- Toppsjefer i den maritime næringen representert med Hans-Petter Nesse, Synnøve Seglem og Ingvild Sæther skal fortelle om hvordan deres respektive organisasjoner arbeider med å sikre seg den kompetansen de trenger, hva mangfold betyr og hvordan det arbeides for å utvikle mangfoldet. De skal også gjøre rede for hvordan virksomhetene de leder omstilles i bærekraftig retning, sier Sverre Meling jr. som leder programkomiteen.

Hans-Petter Nesse leder serviceavdelingen til Wärtsilä i Nord-Europa foruten å være leder for Wärtsilä i Norge. Synnøve Seglem er president i Norges Rederiforbund og viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping. Ingvild Sæther er administrerende direktør i Altera Infrastructure, tidligere Teekay.

- Alle tre deltar også i en panelsamtale omkring næringens utfordringer og muligheter i tiden fremover. Denne samtalen ledes av Christine Korme som er kommunikasjonsdirektør i Rederiforbundet, sier Meling.

Haugesundkonferansen arrangeres den 31. januar og den 1. februar. Du kan orientere deg nærmere og melde deg på her: https://haugesundkonferansen.no/