2
9
Twenty-ninth
National Maritime Summit
31. januar — 1. februar 2023 på Quality Hotel Maritim i Haugesund
2
9
Twenty-ninth
National Maritime Summit
31. januar — 1. februar 2023 på Quality Hotel Maritim i Haugesund

Haugesundkonferansen tar opp viktige og aktuelle tema i den maritime politikken.

Aktuelt

Få med deg siste nytt.

Se nyhetsarkiv

Moderne havner debatteres på Haugesundkonferansen

Norske havner er i rask utvikling. Stikkord er bærekraft, digitalisering, organisering, eierskap og finansiering. Og mer til. Haugesundkonferansen tar tempen!
Bilde av tre kvinner

Rederiprofiler kommer til Haugesundkonferansen

En bedriftsleder med lang fartstid i lederposisjon og to med noe kortere fartstid helt i rederitoppen, stiller på scenen. Elisabeth Grieg har i mange år tatt beslutninger med kapteinslua på, mens Heidi Wolden og Gitte Talmo sitt lederansvar på broa er av nyere dato.
Bilde av fire kvinner

Maritim21-strategien kommer opp på Haugesundkonferansen

Som en strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen, vil Maritim21 komme til å definere havnasjonens fremtid.

Fem solide hovedsamarbeidspartnere

Haugesundkonferansens hovedsamarbeidspartnere dekker viktige deler av den maritime næringen, fra nærskipsfart og skipsmegling over klassing og tilsyn til landets fremste maritime nærings- og arbeidsgiverorganisasjon.

Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for norskregistrerte skip og for utenlandske skip i norske havner.

Link til nettsted

Hagland er engasjert i skipsmegling, rederivirksomhet og maritime agenturer, samt økonomitjenester og eiendom.

Link til nettsted

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet.

Link til nettsted

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing.

Link til nettsted

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn. Selskapet er 100% egenfinansiert, og mottar ingen økonomisk finansiering fra eierkommunene eller andre offentlige aktører.

Link til nettsted