Styre og Konferansekomite

Styre

Leder: Jon Leon Ervik

Avdelingsleder, Kystverket

Nesteleder: Siri Meling

Regiondirektør Fiskeridirektoratet

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund kommune

Thomas T. Wedervang

Flaggkommandør, Leder Forsvarsmateriell maritime kapasiteter

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Anne Jorunn Møkster

Adm. direktør, Simon Møkster Shipping AS

Ada Martine Jakobsen

Markeds- og kommunikasjonssjef, North Sea Container Line

Konferansekomite

Jon Leon Ervik

Avdelingsleder, Kystverket

Siri Meling

Regiondirektør Fiskeridirektoratet

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund kommune

Tor Arne Borge

Adm. direktør, Kystrederiene

Thomas T. Wedervang

Flaggkommandør, Leder Forsvarsmateriell maritime kapasiteter

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Anne Jorunn Møkster

Adm. direktør, Simon Møkster Shipping AS

Sverre Meling jr.

Daglig leder, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

Jørn Th. Prangerød

Rådgiver, Fellesforbundet, Samfunnspolitisk avdeling

Jahn Cato Bakken

Forbundssekretær, Norsk Sjømannsforbund

Amund Drønen Ringdal

Direktør Næringspolitikk, Norges Rederiforbund

Arnt-Einar Litsheim

Direktør, Norsk Havneforening

Ada Martine Jakobsen

Markeds- og kommunikasjonssjef, North Sea Container Line

Frode Sund

Adm. dir., NHO Sjøfart