Styre og Konferansekomite

Styre

Leder: Jon Leon Ervik

Avdelingsleder, Kystverket

Anne Jorunn Møkster

Adm. direktør, Simon Møkster Shipping AS

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund kommune

Pia Meling

Vice President, Sales & Marketing at Massterly AS

Hege Økland

Daglig leder, Maritime Cleantech

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Thomas Saxegaard

Leder seksjon for nasjonal næringspolitikk, Norges Rederiforbund

 

Konferansekomite

Sverre Meling jr. Leder for komiteen

Daglig leder, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

Jon Leon Ervik

Avdelingsleder, Kystverket

Anne Jorunn Møkster

Adm. direktør, Simon Møkster Shipping AS

Regiondirektør Fiskeridirektoratet

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund kommune

Pia Meling

Vice President, Sales & Marketing at Massterly AS

Hege Økland

Daglig leder, Maritime Cleantech

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Thomas Saxegaard

Leder seksjon for nasjonal næringspolitikk, Norges Rederiforbund

Ivar Pedersen

Kommandør, Sjef KNM Tordenskjold

Tor Arne Borge

Adm. direktør, Kystrederiene

Jahn Cato Bakken

Forbundssekretær, Norsk Sjømannsforbund

Amund Drønen Ringdal

Direktør Næringspolitikk, Norges Rederiforbund

Arnt-Einar Litsheim

Direktør, Norsk Havneforening

Frode Sund

Adm. Dir. NHO Sjøfart