Hagland er engasjert i skipsmegling, rederivirksomhet og maritime agenturer, samt økonomitjenester og eiendom.

Link til nettsted