Konferansen 2020

Program

Programmet vil inneholde flere viktige og dagsaktuelle temaer som opptar den norske maritime klyngen.

 

Mandag 10. februar

09:00
Registrering
Registrering fra kl 0900-1000
10:00
Åpning
Arne-Christian Mohn
Ordfører Haugesund kommune
10:05
Havnasjonen – quo vadis?
Torbjørn Røe Isaksen - Næringsminister
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse.
10:25
Havnasjonen – quo vadis?
Torbjørn Røe Isaksen - Næringsminister
Utdeling av den maritime opplæringsprisen
10:30
Havnasjonen – quo vadis?
Prisvinneren presenterer seg
10:40
Havnasjonen – quo vadis?
Geir Pollestad - Leder næringskomiteen på Stortinget
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse
10:55
Havnasjonen – quo vadis?
Espen Barth Eide - Første nestleder energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse
11:10
Paneldebatt m/ spørsmål fra salen
11:30
Lunsj
12:30
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Harald Solberg - Johnny Hansen - Adm. dir. NR / Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund
Endringene i fartsområdebegrensningene - til gunst eller ugunst for norsk skipsfart?
12:50
Havvind
Astrid Skarheim Onsum - Leder offshore vind i Aker Solutions
Aker Solutions satsing på flytende havvind
13:10
Havvind
Arne Eik - Leder forretningsutvikling flytende havvind i Equinor
Equinors satsing på flytende havvind
13:30
Havvind
Arvid Nesse - Leder Norwegian Offshore Wind Cluster
Mulighetsbildet for leverandørene
13:50
Kaffe
14:10
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Harald Solberg - Stein Lier-Hansen - NR / Norsk Industri
Havvind - av betydning for norsk industri og skipsfart?
14:30
Havvind
Tommy Sandtorv - Skipsmegler hos Hagland Shipbrokers
Markedet
14:45
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Otto Gregussen - Arne Eik - Astrid Skarheim Onsum - Sissel Rogne - Norges Fiskarlag / Equinor / Aker Solutions / Havforskningsinstituttet
Konfliktdimensjoner mot fiskeri og økosystemer
15:10
Havvind
Dennis Jul Pedersen - Havnedirektør Esbjerg Havn
Offshore vind og krav til havn
15:30
Kaffe
15:50
Havvind
Magne Bjelland - Leder forretningsutvikling offshore vind i Kværner
Marine operasjoner på Hywind Tampen
16:05
Havvind
Håkon Vevang - Befrakter Østensjø Rederi
Østensjø Rederi sin satsing på havvind
16:25
Havvind
Ordførere Oslo/Egersund/Stvgr./Hgsd./Bergen
Hvem skal være havvind hovedstaden?
16:50
Havnasjonen
Ivar Engan - Leder i Maritimt Forum
Verdiskapingsrapporten
17:05
Havnasjonen
Kaia Tetlie - Ansvarlig for Maritim karriere
Maritim karriere - om å bygge stolthet og kunnskap om maritim næring
19:30
Konferansemiddag

Tirsdag 11. februar

09:00
Sikkerhet og beredskap
Ingvil Smines Tybring-Gjedde - Samfunnssikkerhetsminister
Regjeringens beredskaps- og sjøsikkerhetspolitikk
09:20
Sikkerhet og beredskap
Ingvil Smines Tybring-Gjedde - Samfunnssikkerhetsminister
Utdeling Haugesundkonferansens ærespris
09:30
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Tor Husjord - Jarle Øversveen - Svein Tore Pettersen - Lars Alvestad - SARex / Hovedredningssentralen - J. Ø. / 330 skvadron S.T.P./ Sjøfartsdirektoratet L.A.
Sjøsikkerhet og beredskap i nord
09:50
Sikkerhet og beredskap
Rune Andersen - Flaggkommandør Sjef for Marinen
Helge Ingstad - nye tiltak for styrking av sikkerhetsstyringen i Sjøforsvaret
10:10
Kaffe
10:30
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Einar Vik Arset - Kystdirektør
Kystverket - organisert for fremtiden?
10:50
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Tore Gautesen - Ingvar Mathisen - Havnedirektører Karmsund Havn / Oslo Havn
Hva skjer i havnene?
11:10
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Bente Hetland - Konst. adm. dir. NCL
NCL sin respons på markedets behov
11:30
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Pia Meling - Salgs- og markedsdirektør i Massterly
Autonom og utslippsfri maritim logistikk
11:50
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Isabel Ryckbost - Generalsekretær ESPO
Miljø - en drivkraft i det modale skiftet
12:10
Paneldebatt nærskipsfart
12:30
Lunsj
13:30
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Birgit Kjoss Lynge - Project Engineer - Hydrodynamics Kongsberg Maritime
Innovative ship speed and power optimization by the aid of sea current predictions
14:00
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Erik Stensrud - Senior Principal Researcher, Digital Assurance, DNV GL – Group Technology and Research
Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation
14:30
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Øystein Engelhardtsen - Senior Researcher, Maritime - DNV GL - Group Technology and Research
Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2