Konferansen 2020

Program

Programmet vil inneholde flere viktige og dagsaktuelle temaer som opptar den norske maritime klyngen.

 

Mandag 10. februar

09:00
Registrering
Registrering fra kl 0900-1000
10:00
Åpning
Arne-Christian Mohn
Ordfører Haugesund kommune
10:10
Havnasjonen – quo vadis?
Torbjørn Røe Isaksen - Næringsminister
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse.
10:30
Havnasjonen – quo vadis?
Torbjørn Røe Isaksen - Næringsminister
Utdeling av den maritime opplæringsprisen
10:35
Havnasjonen – quo vadis?
Prisvinneren presenterer seg
10:45
Havnasjonen – quo vadis?
Jonas Gahr Støre - Leder Arbeiderpartiet
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse
11:05
Paneldebatt m/ spørsmål fra salen
11:30
Lunsj
12:30
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Harald Solberg - Johnny Hansen - Adm. dir. NR / Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund
Endringene i fartsområdebegrensningene - til gunst eller ugunst for norsk skipsfart?
12:50
Havvind
Astrid Skarheim Onsum - Leder offshore vind i Aker Solutions
Aker Solutions satsing på flytende havvind
13:10
Havvind
Arne Eik - Leder forretningsutvikling flytende havvind i Equinor
Equinors satsing på flytende havvind
13:30
Havvind
Arvid Nesse - Leder Norwegian Offshore Wind Cluster
Mulighetsbildet for leverandørene
13:50
Kaffe
14:10
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Harald Solberg - Stein Lier-Hansen - NR / Norsk Industri
Havvind - av betydning for norsk industri og skipsfart?
14:30
Havvind
Tommy Sandtorv - Skipsmegler hos Hagland Shipbrokers
Markedet
14:45
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Otto Gregussen - Arne Eik - Astrid Skarheim Onsum - Ingrid Lomelde - Sissel Rogne - Norges Fiskarlag / Equinor / Aker Solutions / WWF / Havforskningsinstituttet
Konfliktdimensjoner mot fiskeri og økosystemer
15:10
Havvind
Nils Kristian Nakstad - Adm. dir. ENOVA
Kriterier og prioriteringer i ENOVA
15:25
Kaffe
15:45
Havvind
- CCO Esbjerg Havn
Esbjerg Havn sin satsing på havvind
16:05
Havvind
Liv Lønnum - Statssekretær OED
Resultatet av høring åpning av områder
16:20
Havvind
Ole Gunnar Dahlhaug - Professor NTNU
Havvind eller energieffektivisering?
16:40
Havvind
Ordførere Oslo/Egersund/Stvgr./Hgsd./Bergen
Hvem skal være havvindshovedstaden?
17:05
Havnasjonen
Ivar Engan - Leder i Maritimt Forum
Verdiskapingsrapporten
19:30
Konferansemiddag

Tirsdag 11. februar

09:00
Sikkerhet og beredskap
Ingvil Smines Tybring-Gjedde - Samfunnssikkerhetsminister
Regjeringens beredskaps- og sjøsikkerhetspolitikk
09:20
Sikkerhet og beredskap
Ingvil Smines Tybring-Gjedde - Samfunnssikkerhetsminister
Utdeling Haugesundkonferansens ærespris
09:30
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Kystvakten / SAREX / Hovedredningssentralen / 330 skavdron / Sjøfartsdirektoratet
Sjøsikkerhet og beredskap i nord
09:50
Sikkerhet og beredskap
Rune Andersen - Sjef for Marinen
Helge Ingstad - hva skjedde?
10:10
Kaffe
10:30
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Einar Vik Arset - Kystdirektør
Kystverket - organisert for fremtiden?
10:50
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Tore Gautesen - Ingvar Mathisen - Karmsund Havn / Oslo Havn
Hva skjer i havnene?
11:10
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Bente Hetland - Konst. adm. dir. NCL
NCL sin respons på markedets behov
11:30
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Pia Meling - Salgs- og markedsdirektør i Massterly
Lasthåndtering og autonome terminaler
11:50
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Isabel Ryckbost - Generalsekretær ESPO
Miljø - en drivkraft i det modale skiftet
12:10
Paneldebatt nærskipsfart
12:30
Lunsj
13:30
Project Engineer – Hydrodynamics Kongsberg Maritime
Birgit Kjoss Lynge - Project Engineer - Hydrodynamics Kongsberg Maritime
Innovative ship speed and power optimization by the aid of sea current predictions
14:00
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Erik Stensrud - Senior Principal Researcher, Digital Assurance, DNV GL – Group Technology and Research
Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation
14:30
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Øystein Engelhardtsen - Senior Researcher, Maritime - DNV GL - Group Technology and Research
Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2