Program

Programmet for konferansen 2023.

Tirsdag 31. januar

09:00

Registrering

09:55

Moderator

Christine Korme — kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund

Moderator første konferanse dag

10:00

Åpning

Arne-Christian Mohnordfører i Haugesund kommune

10:05

Et hav av muligheter

Jan Christian Vestre — næringsminister

10:20

Et hav av muligheter

Jan Christian Vestre — næringsminister

Utdeling av Haugesundkonferansens ærespris

10:30

Et hav av muligheter

Susanne Mortensen — fisker.

Prisvinneren presenterer seg

10:40

Et hav av muligheter

Jan Christian Vestre, Susanne Mortensen, Synnøve Seglem, Malin Meinhold og Thomas Olson (maritime ambassadører)

Panelsamtale

10:55

Uforutsigbar verden

Ståle Ulriksen — Høgskolelektor/forsker Sjøkrigsskolen

Trusselbildet i norske farvann

11:10

Uforutsigbar verden

Oliver Berdal — Sjef Kystvakten

Hva innebærer den sikkerhetspolitiske situasjonen for fremtidens Sjøforvar?

11.25

Uforutsigbar verden

Ståle Ulriksen og Oliver Berdal

Panelsamtale

11:40

LUNSJ

12:40

Utdeling av opplæringsprisen

Prisvinneren presenterer seg

12:50

Kompetanse, mangfold og grønt skifte

Vivian Jonsson — kadettkoordiantor / rådgiver Maritimt Forum

Kampanjen “Maritim karriere”

12:55

Kompetanse, mangfold og grønt skifte

Synnøve Seglem — president i Norges Rederiforbund / viseadministrerende direktør i Knutsen O.A.S. Shipping

Knutsen Group

13:10

Kompetanse, mangfold og grønt skifte

Hans-Petter Nesse — Director Field Service, Region North Europe & Managing Director Wärtsilä Norway

Wärtsilä

13:20

Kompetanse, mangfold og grønt skifte

Ingvild Sæther — CEO Altera Infrastructure

Altera Infrastructure

13:35

KAFFE

13:50

Kompetanse, mangfold og grønt skifte

Synnøve Seglem, Hans-Petter Nesse, Ingvild Sæther, Malin Meinhold og Thomas Olson (maritime ambassadører)

Panelsamtale

14:10

Forskningen møter næringen

Nils-Jørgen Fon — prosjektleder Kongsberg Maritime

Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.

14:25

Forskningen møter næringen

Margareta Holtensdotter Lützhöft — professor Høgskulen på Vestlandet

Human Maritime Autonomy Enable

14:40

Forskningen møter næringen

Tone Berg — CTO/grunnlegger Ocean Space Acoustics

PingMe: Tag for identifisering, posisjonering og sporing av objekter under vann

14.55

Fremtidens drivstoff

Sofia Fürstenberg Stott — Partner Fürstenberg Maritime Advisory

Ledelsesstrategier i energiskiftet

15.15

KAFFE

15:35

Fremtidens drivstoff

Elizabeth Lindstad — Sjefsforsker NTNU Sintef Ocean

Alternativer med søkelys på energibruk, kostnader og utslipp

15:50

Fremtidens drivstoff

Jan Emblemsvåg — professor NTNU

Kjernekraft i norsk skipsfart

16:05

Fremtidens drivstoff

Leiv Arne Marhaug — Kommunikasjonssjef Gasnor

Nullutslippsdrivstoff i LNG infrastruktur

16:20

Fremtidens drivstoff

Hege Økland — adm. dir. Hy2gen Norge

Ammoniakk- og hydrogenproduksjon med infrastruktur langs kysten

16:35

Fremtidens drivstoff

Sofia Fürstenberg Stott, Elizabeth Lindstad, Jan Emblemsvåg, Leiv Arne Marhaug og Hege Økland

Panelsamtale

16:50

Oppsummering første konferansedag

Knut Arild Hareide — Sjøfartsdirektør

19:30

KONFERANSEMIDDAG

Onsdag 1. februar

08:55

Moderator

Fride Solbakken — daglig leder Maritimt Forum for Stavangerregionen

Moderator andre konferansedag

09:00

Ringer i vann — drypper på land

Ivar Engan — daglig leder i Maritimt Forum

Den maritime verdiskapingsrapporten i valgåret 2023

09:15

Fra veg til sjø

Einar Vik Arset — Kystdirektør

Nytt fra Kystverket

09:30

Fra veg til sjø

Johnny Welle — Kartverkssjef

Infrastruktur og standard for havnedata

09:45

Fra veg til sjø

Hege Berg Thurmann — seksjonsleder Forvaltning i Oslo Havn

Stø kurs mot den digitale havnen

10:00

Fra veg til sjø

Kenneth Erdal — næringspolitisk rådgiver Kystrederiene

Kystrederiene mener

10:20

KAFFE

10:40

Fra veg til sjø

Einar Vik Arset, Johnny Welle, Hege Berg Thurmann og Kenneth Erdal.

Panelsamtale

10:55

En fremtid i havvind 

Andreas Bjelland Eriksen — statssekretær OED

Om prosessen med konsesjonstildelinger på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

11:10

En fremtid i havvind

Siri Espedal Kindem — prosjektdirektør i Equinor for Trollvind

Et hav av muligheter

11:25

KAFFE

11:45

En fremtid i havvind

Guro Løken — leder Windstaller Alliance

Et hav av muligheter

12:00

En fremtid i havvind

Andreas Bjelland Eriksen, Siri Espedal Kindem, Guro Løken og Knut Vassbotn (Deep Wind Offshore)

Panelsamtale

12:20 LUNSJ