Konferansen 2020

Program

Programmet for konferansen i 2020

Mandag 10. februar

09:00
Registrering
Registrering fra kl 0900-1000
09:55
Moderator
Christine Korme - kommunikasjons direktør i Norges Rederiforbund
Haugesundkonferansens moderator første dag
Christine Korme
10:00
Åpning
Arne-Christian Mohn
Ordfører Haugesund kommune
Arne Christian Mohn
10:05
Havnasjonen – quo vadis?
Iselin Nybø - Næringsminister
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse.
Iselin Nybø
10:20
Havnasjonen – quo vadis?
Iselin Nybø - Næringsminister
Utdeling av den maritime opplæringsprisen
Iselin Nybø
10:30
Havnasjonen – quo vadis?
Prisvinneren presenterer seg
10:40
Havnasjonen – quo vadis?
Geir Pollestad - Leder næringskomiteen på Stortinget
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse
Geir Pollestad
10:55
Havnasjonen – quo vadis?
Espen Barth Eide - Første nestleder energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Maritim politikk - muligheter i norsk maritim kompetanse
Espen Barth Eide
11:10
Paneldebatt
11:30
Lunsj
12:30
Havvind
Knut Vassbotn - Leder forretningsutvikling offshore vind i Aker Solutions
Aker Solutions satsing på flytende havvind
Knut Vassbotn
12:50
Havvind
Arne Eik - Leder forretningsutvikling flytende havvind i Equinor
Equinors satsing på flytende havvind
Arne Eik
13:10
Havvind
Arvid Nesse - Leder Norwegian Offshore Wind Cluster
Mulighetsbildet for leverandørene
13:30
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
adm. dir. Harald Solberg - adm. dir. Stein Lier-Hansen - NR / Norsk Industri
Havvind - av betydning for norsk industri og skipsfart?
13:50
Kaffe
14:10
Havvind
Kenneth R. Johansen - Leder meglerbord offshores hos Hagland Shipbrokers
Markedet
Kenneth R. Johansen
14:25
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Otto Gregussen - Arne Eik - Astrid Skarheim Onsum - Frode Vikebø - Norges Fiskarlag / Equinor / Aker Solutions / Havforskningsinstituttet
Konfliktdimensjoner mot fiskeri og økosystemer
14:50
Havvind
Jesper Bank - CCO Esbjerg Havn
Offshore vind og krav til havn
Jesper Bank
15:10
Havvind
Magne Bjelland - Leder forretningsutvikling offshore vind i Kværner
Marine operasjoner på Hywind Tampen
Magne Bjelland
15:25
Kaffe
15:45
Havvind
Håkon Vevang - Befrakter Østensjø Rederi
Østensjø Rederi sin satsing på havvind
Håkon Vevang
16:05
Havvind
Dag Olav Tennfjord - gruppeleder for Høyre i Ålesund kommunestyre
Havsul 1 – "the gap filler"
Dag Olav Tennfjord
16:25
Havnasjonen
Hans Sande og Johnny Hansen - Ledere i Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund
Maritim karriere - om å bygge stolthet og kunnskap om maritim næring
16:35
Havnasjonen
Ivar Engan - Leder i Maritimt Forum
Verdiskapingsrapporten
Ivan Engan
16:50
Havnasjonen
Karin Gjerløw Høidahl - seksjonsleder i Norges Rederiforbund
Maritim karriere - om å bygge stolthet og kunnskap om maritim næring
17:05
Havnasjonen
Hege Økland - Daglig leder NCE Maritime CleanTech
Skipsfarten på vei mot nullutslipp
19:00
Konferansemiddag

Tirsdag 11. februar

09:00
Sikkerhet og beredskap
Jarle Øversveen - Jon Leon Ervik - Avdelingsdirektør Hovedredningssentralen Sør-Norge / Styreleder Haugesundkonferansen
Utdeling Haugesundkonferansens ærespris
Jarle Øversveen
09:10
Sikkerhet og beredskap
Jarle Øversveen - Avdelingsdirektør Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hovedredningssentralen. Tilgjengelige ressurser og utfordringer i arktiske områder
Jarle Øversveen
09:30
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Tor Husjord - Jarle Øversveen - Ingve Horgen - Lars Alvestad - SARex / Hovedredningssentralen - J. Ø. / 330 skvadron/ Sjøfartsdirektoratet L.A.
Sjøsikkerhet og beredskap i nord
09:50
Sikkerhet og beredskap
Rune Andersen - Flaggkommandør Sjef for Marinen
Helge Ingstad - nye tiltak for styrking av sikkerhetsstyringen i Sjøforsvaret
10:10
Kaffe
10:30
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Einar Vik Arset - Kystdirektør
Kystverket - organisert for fremtiden?
Einar Vik Arset
10:50
Samtale på scenen m/ kommentarer fra salen
Tore Gautesen - Ingvar Mathisen - Havnedirektører Karmsund Havn / Oslo Havn
Hva skjer i havnene?
11:10
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Bente Hetland - Konst. adm. dir. NCL
NCL sin respons på markedets behov
Bente Hetland
11:30
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Pia Meling - Salgs- og markedsdirektør i Massterly
Autonom og utslippsfri maritim logistikk
Pia Meling
11:50
Nærskipsfarten utkonkurrerer veg
Isabel Ryckbost - Generalsekretær ESPO
Miljø - en drivkraft i det modale skiftet
Isabel Ryckbost
12:10
Paneldebatt nærskipsfart
12:30
Lunsj
13:30
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Birgit Kjoss Lynge - Project Engineer - Hydrodynamics Kongsberg Maritime
Innovative ship speed and power optimization by the aid of sea current predictions
14:00
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Erik Stensrud - Senior Principal Researcher, Digital Assurance, DNV GL – Group Technology and Research
Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation
Erik Stensrud
14:30
Forskningen møter næringen – presentasjon av forskningsprosjekter
Øystein Engelhardtsen - Senior Researcher, Maritime - DNV GL - Group Technology and Research
Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2
Øystein Engelhardtsen