Konferansen 2019

Program

Programmet for konferansen i 2019.

Tirsdag 5. februar

09:00
Registrering og morgenkaffe
10:00
Åpning
Møteleder Fride Solbakken, daglig leder Maritimt Forum for Stavangerregionen
10:05
Åpning
Ordfører Arne-Christian Mohn
Arne Christian Mohn
10:10
Norges maritime ambisjoner
Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær i Næringsdepartementet
Havnasjonen
10:30
Utdeling av den maritime opplæringsprisen
Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær i Næringsdepartementet.
10:40
Consequences of Brexit for UK, Europe & Norway
Richard Wood, UK Ambassador to Norway
Havnasjonen
11:00
Brexit, handelskrig og Norge
Tore Myhre, avd. dir. Internasjonal avdeling i NHO
Havnasjonen
11:20
Paneldebatt
Debattleder Ivar Engan, Maritimt Forum
Brexit, handelskrig og Norge
11:40
Lunsj og besøk hos utstillerne
12:40
Helge Ingstad – hva ble gjort?
Nils Andreas Stensønes, kontreadmiral og sjef for Sjøforsvaret
Havnasjonen
13:00
Helge Ingstad – oppfølging etter hendelsen i Hjeltefjorden
Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Kystverket
Havnasjonen
13:20
Paneldebatt
I samarbeid med NRK Rogaland. Debattleder Gisle Jørgensen, NRK Rogaland
Hendelsen i Hjeltefjorden
13:40
Fremtiden for skipsfart i Nordøstpassasjen
Arild Moe, seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt
Havnasjonen
14:00
Narvik havn – det intermodale knutepunktet i nord
Rune J. Arnøy, havnedirektør
Havnasjonen
14:20
Kaffe og besøk hos utstillerne
14:45
Maritim kompetanse i en digital fremtid
Even Aas, Group EVP Public Affairs Kongsberg
Den menneskelige faktor
15:05
Mennesket i sentrum for sjøfarten
Margareta Lützhöft, professor maritime studier Høgskulen på Vestlandet
Den menneskelige faktor
15:25
Fraværet av kvinner i entreprenørskap
Rikke Lønning, forretningsutvikler Validé Haugesundregionen
Den menneskelige faktor
15:45
EØS og norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
Finn Arnesen, professor ved Nordisk Institutt for sjørett Universitetet i Oslo
Den menneskelige faktor
16:05
Maritim kompetanse er mer enn norske sjøfolk
Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO
Den menneskelige faktor
16:25
Kaffe og besøk hos utstillerne
16:45
Kystverket fremover: Sikker manøvrering i kjent og ukjent farvann
Einar Vik Arset, Kystdirektør
De maritime direktoratene
17:05
Statusrapport fra Sjøfartsdirektoratet – ny teknologi
Lars Alvestad, fungerende Sjøfartsdirektør
De maritime direktoratene
19:00
Apèritif Maritim Hall
19:30
Konferansemiddag Maritim Hall

Onsdag 6. februar

09:10
Sjøveien er miljøveien
Allan Ellingsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet
Miljø
09:30
En stille revolusjon i norske fjorder
Camilla Røhme, prosjektleder i Statens vegvesen
Miljø
09:50
Forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel)
Nina Jensen, leder av REV Ocean
Miljø
10:10
Grønn nærskipsfart – Hagland Shippings miljøprosjekt
Øivind W. Aaensen, COO i Hagland Group
Miljø
10:30
Kaffe og besøk hos utstillerne
10:50
Grønt skifte – maritime muligheter
Harald Solberg, adm. dir. i Norges Rederiforbund
Miljø
11:10
Fra “robåt” til “state of the art”
Roger Halsebakk, adm. dir. Sølvtrans
Aquashipping
11:30
Hav Lines nye slaktebåt med prosessering av laks for direkteleveranse i utlandet
Carl-Erik Arnesen, adm. dir. i Hav Line
Aquashipping
11:50
Maritim verdiskapingsrapport
Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum
Maritim verdiskapingsrapport
12:10
Paneldebatt
Debattleder Jon Leon Ervik, Kystverket
Miljø
12:30
Lunsj og besøk hos utstillerne
13:30
Sensor Fusion and Collision Avoidance for Autonomous Surface Vehicles
Edmund Førland Brekke, førsteamenuensis Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
Forskningen møter næringen - presentasjoner av forskningsprosjekt
14:00
Innovating maritime training simulators using Virtual and Augmented Reality
Salman Nazir, Associate Professor, PhD., at University College of Southeast Norway
Forskningen møter næringen- presentasjoner av forskningsprosjekt
14:30
ROMAS – Remote Operation of Machinery and Automation Systems
Steinar Låg (bildet), forsker i DNV GLs forskningsavdling og Kim Gunnar Jensen, Fjord1
Forskningen møter næringen - presentasjoner av forskningsprosjekt
15:00
Slutt for dagen