Konferansen 2017

Program

Programmet for konferansen i 2017.

Møte- og debattleder begge dager er tidligere statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen.

Tirsdag 7. februar

09:00
Registrering og Morning Break
Vi åpner registrering ved inngangen til Maritim Hall. Velkommen!
10:00
Velkommen ved ordfører Arne-Christian Mohn og konferansens ledelse
Arne Christian Mohn
10:05
Kulturinnslag
Pål Jackman med Ernest Bango, Pål Thorstensen og Tom Karlsrud.
Pål Jackman har arbeidet en årrekke med Gjertrud Økland i orkesteret Wunderkammer. Han gjester også med Gjertruds Sigøynerorkester og er med i Haugesundsbandet Undergrünnen.
10:15
Arbeiderpartiets havromspolitikk – for syns skyld?
Magne Rommetveit, Stortingsrepresentant AP
Maritim verdiskaping i valgåret 2017
10:35
Det var det året det ble så bratt – maritim verdiskaping i fritt fall?
Tord Dale, Daglig leder i Maritimt Forum
Maritim verdiskaping i valgåret 2017
10:55
Digital tvilling i skipsfarten
Ketil Aamnes, Vice President, DNV GL - Maritime Advisory
Maritim verdiskaping i valgåret 2017
11:15
Wärtsiläs seks visjoner for fremtidens skipsfart
Roger Holm, President of Marine Solutions, Executive Vice President og styremedlem i Wärtsilä Corporation
Maritim verdiskaping i valgåret 2017
11:45
Hvor ligger mulighetene? Spørsmål / debatt med salen
Magne Rommetveit, Tord Dale, Ketil Aamnes og Roger Holm
Maritim verdiskaping i valgåret 2017
12:05
Lunsj og besøk hos utstillere
13:10
Restrukturering og konsolidering innen offshore – erfaringer så langt og hva er i vente?
Knut Voraa, Leder, DNB Shipping, Offshore & Logistics i Bergen
Konsolidering blant offshorerederiene
13:30
Markedssituasjonen for offshoreserviceskip
Kenneth R. Johansen, Leder offshore meglerbord R. G. Hagland
Konsolidering blant offshorerederiene
13:50
Hvor ligger mulighetene? Spørsmål / debatt med salen
Knut Voraa og Kenneth R. Johansen
Konsolidering blant offshorerederiene
14:00
Norsk flagg – et mulighetsbilde
Olav Akselsen, Sjøfartsdirektør
Konkurransedyktig sjøtransport
14:20
Fremtidens nautikkutdanning
Johanne Marie Trovåg, Studieleder HVL
Konkurransedyktig sjøtransport
14:40
Kaffe og besøk hos utstillere
15:05
Modeller for allianser og konsolidering i Havne-Norge
Steinar Madsen, Adm. dir. Risavika Havn
Konkurransedyktig sjøtransport
15:25
Digitalisering i farled og havn
Kirsti Slotsvik, Kystdirektør
Konkurransedyktig sjøtransport
15:45
Hydro som vareeier – utfordringer i leverandørmarkedet
Gustav Heiberg, Logistikkdirektør i Norsk Hydro
Konkurransedyktig sjøtransport
16:05
Hvor ligger mulighetene? Spørsmål / debatt med salen
Olav Akselsen, Johanne Marie Trovåg, Steinar Madsen, Kirsti Slotsvik og Gustav Heiberg
Konkurransedyktig sjøtransport
16:20
Kaffe og besøk hos utstillere
16:30
Rederipresentasjoner og mulighetsdiskusjon
Synnøve Seglem, Viseadm. dir. Knutsen OAS Shipping, Kenneth Walland, Adm. dir. Østensjø Rederi, Jan Fredrik Meling, Adm. dir. Eidesvik Offshore og Ada Martine Jakobsen, Markeds- og kommunikasjonssjef North Sea Container Line.
Parallelle sesjoner (slutt senest 17.20)
19:00
Apéritif Maritim Hall
19:30
Konferansemiddag Maritim Hall
Kulturinnslag - Gjertruds Sigøynerorkester med Britt-Synnøve Johansen og Pål Jackman
Gjertrud Økland er mest kjent fra Gjertruds Sigøynerorkester, men spiller i mange forskjellige sammenhenger.Britt Synnøve Johansen er kanskje mest kjent for sine sterke og uttrykksfulle Piaf-tolkninger, men behersker et stort musikalsk register.Gjertruds sigøynerorkester er Norges mest kjente sigøynerorkester. Gjertruds sigøynerorkester og Britt-Synnøve Johansen hadde i 2014 en konsert sammen. Det ble et fyrverkeri av en konsert, og starten på et tett samarbeid.

Onsdag 8. februar

09:00
Norsk lov og norske vilkår i norske farvann – i det hele tatt mulig?
Terje Hernes Pettersen, Leder av sjømannsorgansisasjonenes fellessekretariat
Sjøfolk og konkurransekraft
09:15
Norsk maritim næring i omstilling
Amund Drønen Ringdal, Direktør Næringspolitikk i Norges Rederiforbund
Sjøfolk og konkurransekraft
09:30
Regjeringens havpolitikk
Monica Mæland, Næringsminister
Statsrådenes visjoner
09:50
Sjø og land – hand i hand
Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
Statsrådenes visjoner
10:10
Hvor ligger mulighetene? Spørsmål / debatt med salen
Monica Mæland og Ketil Solvik-Olsen
Statsrådenes visjoner
10:20
Utdeling av den maritime opplæringsprisen
Monica Mæland, Næringsminister
10:30
Kaffe og besøk hos utstillere
10:50
Shipping 4.0 – ni veier inn i en maritim fremtid
Beate Kvamstad-Lervold, Forskningssjef SINTEF Ocean
Shipping 4.0
11:10
Ny teknologi som endrer samfunn og vilkår for verdiskaping
Arne Krokan, Professor i sosiologi NTNU
Shipping 4.0
11:30
Digitalization in Shipping – the future as seen by Nippon Yusen Kaisha (NYK) – a global shipping company
Ando Hideyuki, Senior General Manager of Monohakobi Technology Institute, NYK Line
Shipping 4.0
11:50
Sjøsikkerhet i en fremtid med autonome skipsoperasjoner?
Arve Dimmen, Sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket
Shipping 4.0
12:10
Hvor ligger mulighetene? Spørsmål / debatt med salen
Beate Kvamstad-Lervold, Arne Krokan, Ando Hideyuki og Arve Dimmen
Shipping 4.0
12:25
Lunsj
13:15
FORSKNINGEN MØTER NÆRINGEN – PRESENTASJONER AV FORSKNINGSPROSJEKT
VELKOMMEN/INNLEDNING
Kjell Røang, seniorrådgiver Forskningsrådet
13:25
Ubemannede skip: Fra europeisk konsept til norsk realisering
Ørnulf Rødseth, Seniorforsker SINTEF Ocean
13:50
Virtual testing innen skipsdesign
Trond Johnsen, Forskningsleder SINTEF Ocean
14:15
Simulator for fiskerinæringen
Gunnar Kvalsund, Daglig leder Marine Innotech Centre
14:40
Slutt for dagen