Konferansen 2016

Program

Dette programmet er fra konferansen som var 2. – 3. februar 2016.

Møte- og debattleder begge dager var Birgit Liodden, Direktør Nor-Shipping og Marius Mørch Larsen, Finansjournalist for sjømat og shipping.

  Marius Mørch Larsen

 

Tirsdag 2. februar

09:00
Registrering og morning break
Vi åpner registreringen ved inngangen til Maritim Hall. Velkommen!
10:00
Velkommen ved ordfører Arne-Christian Mohn og konferansens ledelse
Arne Christian Mohn
10:10
Kulturinnslag
10:20
Ut av krisen
Monica Mæland, Næringsminister
Regjeringens maritime strategi - veier ut av krisen
10:40
Norsk skipsfart – manøvrering i krevende farvann
Lars Peder Solstad, President i Norges Rederiforbund og Admin. Direktør i Solstad Offshore
Regjeringens maritime strategi - veier ut av krisen
11:00
Fagbevegelsen som bidragsyter eller bremsekloss i omstilling?
Jørn Eggum, Leder i Fellesforbundet
Regjeringens maritime strategi - veier ut av krisen
11:20
Strategier for ivaretakelse av maritim kompetanse i nedgangstider
Anne Jorunn Møkster, Adm. direktør i Simon Møkster Shipping
Regjeringens maritime strategi - veier ut av krisen
11:40
Paneldebatt
Monica Mæland, Lars Peder Solstad, Jørn Eggum, Else-May Botten og Anne Jorunn Møkster
Regjeringens maritime strategi - veier ut av krisen
12:00
Utdeling av den maritime opplæringsprisen
12:05
Lunsj og besøk hos utstillere
13:15
Flyktningekatastrofe Middelhavet – hvem snakker om krise i Norge?
Lars G. Solvik, Skipsfører på Peter Henry von Koss
Regjeringens maritime strategi - veier ut av krisen
13:35
Økonomiske utsikter: Fra gullalder til oljebrems
Øystein Dørum, Sjeføkonom i DNB
Global og nasjonal økonomi - marked
13:55
Markedsutsikter offshore oljeservice og offshore vind
Erik Tønne, Analysesjef i Clarksons Platou Offshore
Global og nasjonal økonomi - marked
14:15
Kaffe og besøk hos utstillere
14:45
Omstilling – hvorfra hvorhen?
Tor Svensen, Group Executive Vice President i DNV GL
Bærekraft - veier ut av krisen
15:05
Bærekraft – veien til ny særstilling
Anita Krohn Traaseth, Adm. direktør i Innovasjon Norge
Bærekraft - veier ut av krisen
15:25
Fred. Olsen Renewables – virksomhet og forretningside
David Brunt, Adm. direktør Fred. Olsen Renewables
Bærkraft - veier ut av krisen
15:45
Kaffe og besøk hos utstillere
16:15
Hvordan få flere klimavennlige ferger?
Harald Thomassen, Adm. direktør i NHO Sjøfart
Bærekraft - veier ut av krisen
16:35
Politikk for omstilling og et grønt skifte
Else-May Botten, Medlem av Stortingets næringskomité
Bærekraft - veier ut av krisen
16:55
Paneldebatt
Anita Krohn Traaseth, Harald Thomassen og Geir Pollestad
Bærekraft - veier ut av krisen
19:00
Aperitif Maritim Hall
19:30
Konferansemiddag Maritim Hall

Onsdag 3. februar

09:15
Forsvarets maritime doktrine – næring og sjøforsvar i samme båt
Øystein Bø, Statssekretær i Forsvarsdepartementet
Forsvaret og den maritime klyngen
09:35
Forsvarets utvikling – hvor mye Sjøforsvar – hvilke mulige ringvirkninger
Ståle Ulriksen, Forsker II NUPI
Forsvaret og den maritime klyngen
09:55
Sjøforsvarets ansvar for maritim kompetanseutvikling
Jon Ivar Kjellin, Sjef for Sjøkrigsskolen
Forsvaret og den maritime klyngen
10:15
Maritim kompetanse og klyngeutvikling
Karin Gjerløw Høidahl, Seksjonsleder i Norges Rederiforbund
Forsvaret og den maritime klyngen
10:35
Paneldebatt
Øystein Bø, Ståle Ulriksen, Jon Ivar Kjellin og Karin Gjerløw Høidahl
Forsvaret og den maritime klyngen
11:00
Kaffe og besøk hos utstillere
11:30
Fra regelverksrytter til bidragsyter – omstilling og ny teknologi
Olav Akselsen, Sjøfartsdirektør
Mulighetenes marked
11:50
Brønnbåtservice – teknologi og marked
Bjørn Rino Jacobsen, Befrakter Bømlo Brønnbåtservice
Mulighetenes marked
12:10
Mineraler for milliarder på havbunnen?
Steinar Løve Ellefmo, Førsteamanuensis NTNU
Mulighetenes marked
12:30
Lunsj
13:15
FORSKNINGEN MØTER NÆRINGEN – PRESENTASJONER FRA SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON
VELKOMMEN/INNLEDNING
Kjell Røang, Senior Adviser MAROFF, Forskningsrådet
13:20
Bedre energieffektivitet, lavere utslipp
Per Magne Einang, Leder SFI Smart Maritime, MARINTEK
13:50
Maritim verdiskapning i havbruksnæringa
Arne Fredheim, Forskningssjef havbruksteknologi, SINTEF Fiskeri og Havbruk
14:20
Marine Operations Center
Karl H. Halse, Førsteamanuensis, NTNU i Ålesund