Presentasjoner 2016

Ut av krisen – Monica Mæland

Norsk skipsfart – manøvrering i krevende farvann – Lars Peder Solstad

Fagbevegelsen som bidragsyter eller bremsekloss i omstilling? – Jørn Eggum

Strategier for ivaretakelse av maritim kompetanse  i nedgangstider – Anne Jorunn Møkster

Flyktningekatastrofe i Middelhavet – Lars G. Solvik

Økonomiske utsikter – fra gullalder til oljebrems – Øystein Dørum

Markedsutsikter offshore oljeservice og offshore vind – Erik Tønne

Omstilling – hvorfra hvorhen? – Tor Svensen

Bærekraft – veien til ny særstilling – Anita Krohn Traaseth

Fred. Olsen Renewables – virksomhet og forretningside – David Brunt

Hvordan få flere klimavennlige ferger? – Harald Thomassen

Politikk for omstilling og et grønt skifte – Else-May Botten

Forsvarets utvikling – hvor mye sjøforsvar – hvilke mulige ringvirkninger – Ståle Ulriksen

Sjøforsvarets ansvar for maritim kompetanseutvikling –Jon Ivar Kjellin

Maritim kompetanse og klyngeutvikling – Karin Gjerløw Høidahl

Fra regelverksrytter til bidragsyter – omstilling og ny teknologi – Olav Akselsen

Brønnbåtservice – teknologi og marked – Bjørn Rino Jacobsen

Mineraler for milliarder på havbunnen? – Steinar Løve Ellefmo

Maritim verdiskapning i havbruksnæringen – Arne Fredheim

Marine operations center – Karl H. Halse