Presentasjoner 2017

Arbeiderpartiets havromspolitikk – for syns skyld? – Magne Rommetveit

Det var det året det ble så bratt – maritim verdiskaping i fritt fall? – Tord Dale

Digital tvilling i skipsfarten – Ketil Aamnes

Wärtsiläs seks visjoner for fremtidens skipsfart – Roger Holm

Restrukturering og konsolidering innen offshore – erfaringer så langt og hva er i vente? – Knut Voraa

Markedssituasjonen for offshoreserviceskip – Kenneth R. Johansen

Norsk flagg – et mulighetsbilde – Olav Akselsen

Fremtidens nautikkutdanning – Johanne M. Trovåg

Modeller for allianser og konsolidering i Havne-Norge – Steinar Madsen

Digitalisering i farled og havn – Kirsti Slotsvik

Hydro som vareeier – utfordringer i leverandørmarkedet – Gustav Heiberg

Rederipresentasjoner – Synnøve Seglem

Rederipresentasjoner – Kenneth Walland

Rederipresentasjoner – Jan Fredrik Meling

Rederipresentasjoner – Ada Jakobsen

Norsk lov og norske vilkår i norske farvann – i det hele tatt mulig? – Terje Hernes Pettersen

Norsk maritim næring i omstilling – Amund D. Ringdal

Regjeringens havpolitikk – Monica Mæland

Sjø og land – hand i hand – Ketil Solvik-Olsen

Shipping 4.0 – ni veier inn i en maritim fremtid – Beate Kvamstad-Lervold

Ny teknologi som endrer samfunn og vilkår for verdiskaping – Arne Krokan

Digitalization in shipping – the future as seen by Nippon Yusen Kaisha (NYK) – Ando Hideyuki

Sjøsikkerhet i en fremtid med autonome skipsoperasjoner – Arve Dimmen

Forskningen møter næringen – Kjell Røang

Ubemannede skip: Fra europeisk konsept til norsk realisering – Ørnulf Rødseth

Virtual testing innen skipsdesign – Trond Johnsen

Simulator for fiskerinæringen – Gunnar Kvalsund