Presentasjoner 2018

Er den eksisterende globale orden på verdenshavene under press? – Ketil Olsen

Hvorfor norske sjøfolk? – Hans Sande

Norge som kystnasjon – Arve Dimmen

Maritimt forskningsbarometer – John Vigrestad

Fra Shipping til hav – Bern Blikstad

Marine data gir et hav av muligheter – Birte Noer Borrevik

Internasjonale forpliktelser – krever EØS frislipp av havnene? – Espen Bakken

Fra veg til kjøl – bedre samordning mellom havnene – Arnt-Einar Litsheim

Havet – Norges viktigste arbeidsgiver – Tord Dale

Forsvarsmateriell som maritim klyngeutvikler – Thomas Wedervang

Grønt kystfartsprogram – posisjonerer Norge i tet – Narve Mjøs

Havne- og farvannspolitisk innledning – Helge Orten

Openbridge – Kjetil Nordby

Digitalisering i havn. På kaikanten med GO – Ingunn Østhassel

Green shipping under uncertainty – Vit Prochazka

Short sea pioneer logistics and ship concept development – Ada Jakobsen