Alt for å komme i

Kontakt

Vil du høre mer om Haugesundkonferansen? Ta kontakt med:

  • Jon Leon Ervik
  • jon.leon.ervik@kystverket.no
  • 916 81 538
Haugesundkonferansen
Haugesundkonferansen

Hovedsamarbeids­partnere

Fem solide hovedsamarbeidspartnere

Haugesundkonferansens hovedsamarbeidspartnere dekker viktige deler av den maritime næringen, fra nærskipsfart og skipsmegling over klassing og tilsyn til landets fremste maritime nærings- og arbeidsgiverorganisasjon.

Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for norskregistrerte skip og for utenlandske skip i norske havner.

Link til nettsted

Hagland er engasjert i skipsmegling, rederivirksomhet og maritime agenturer, samt økonomitjenester og eiendom.

Link til nettsted

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet.

Link til nettsted

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing.

Link til nettsted

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn. Selskapet er 100% egenfinansiert, og mottar ingen økonomisk finansiering fra eierkommunene eller andre offentlige aktører.

Link til nettsted