Alt for å komme i

Kontakt

Vil du høre mer om Haugesundkonferansen? Ta kontakt med:

  • Jon Leon Ervik
  • jon.leon.ervik@kystverket.no
  • 916 81 538
Haugesundkonferansen
Haugesundkonferansen

Hovedsamarbeids­partnere

Fem solide hovedsamarbeidspartnere

Haugesundkonferansens hovedsamarbeidspartnere dekker viktige deler av den maritime næringen, fra nærskipsfart og skipsmegling over klassing og tilsyn til landets fremste maritime nærings- og arbeidsgiverorganisasjon.

Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for norskregistrerte skip og for utenlandske skip i norske havner.

Link til nettsted

Hagland er engasjert i skipsmegling, rederivirksomhet og maritime agenturer, samt økonomitjenester og eiendom.

Link til nettsted

DNV GL bistår kunder innen mange bransjer med å sette nye standarder for sikrere, smartere og grønnere virksomhet – i dag og i morgen.

Link til nettsted

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet.

Link til nettsted

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing.

Link til nettsted