Oversikt over

Foredragsholdere 2019

Foredragsholdere for konferansen i 2019.

Allan Ellingsen
Statssekretær i Samferdsesldepartementet
Ellingsen ble utnevnt som statssekretær etter at den nye regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet, Venste og Kristelig Folkeparti nylig tiltrådte. Han har vært vararepresentant på Stortinget fra Nordland i perioden 2005 til 2009 og er det i perioden 2017 til 2021.

Foredrag
Sjøveien er miljøveien

Arild Moe
Seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt
Moe har vært engasjert i en rekke forskningsprosjekter knyttet til nordområdene, så vel innenfor olje & gass som politkkutforming. Arktisk skipsfart og den "polare silkeveien" inngår i dette. Arild Moe har en statsvitenskapelig embetseksamen fra Universitet i Oslo.

Foredrag
Fremtiden for skipsfarten i Nordøstpassasjen

Camilla Røhme
Prosjektleder Statens Vegvesen
Røhme er prosjektleder for utviklingskontrakten på den hydrogen-elektriske fergen i Ryfylke i Rogaland. Hun har vært i Statens Vegvesen i seks år. Tidligere har hun hatt ulike stillinger innenfor sikkerhet og beredskap. Camilla Røhme har en mastergrad i skipsprosjektering fra NTH.

Foredrag
En stille revolusjon i norske fjorder

Carl-Erik Arnesen
Adm. dir. i Hav Line
Carl-Erik Arnesen ble adm. dir. i det nyetablerte selskapet Hav Line i 2017 som selskapets første ansatte. Slik har han fått være med å bygge opp virksomheten fra grunnen av. Hav Line skal drifte et helt nytt fartøy for slakting og transport av fisk direkte fra oppdrettsanlegg til utlandet. Arnesen kom til Hav Line fra stillingen som salgs- og markedsdirektør i Alsaker Fjordbruk. Før dette var han adm. dir. i Firda Gruppen i 16 år. Han har utdanning både innenfor biologi og økonomi.

Foredrag
Hav Lines nye slaktebåt med prosessering av laks for direkteleveranse i utlandet

Daniel Bjarmann-Simonsen
Statssekretær i Næringsdepartementet
Daniel Bjarmann-Simonsen er statssekretær for næringsministeren. Han kom inn i denne rollen i 2018. Bjarmann-Simonsen sitter også i Nordland Fylkesting og har vært bystyrerepresentant i Bodø. Fra 2017 til 2018 var han prosjektsjef for "Ny by - ny flyplass" og prosjektleder samme sted fra 2014 til 2017.

Foredrag
Norges maritime ambisjoner

Edmund Førland Brekke
Førsteamanuensis Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU
Edmund Førland Brekke avla Ph.D. i teknisk kybernetikk ved NTNU i 2010 med avhandlingen "Clutter Mitigation for Target Tracking". Han var deretter Postdoc ved Acoustic Research Lab, National University of Singapore, fra 2010 til 2014 før han kom tilbake til NTNU. Stillingen han nå har er inntil 2019 finansiert av DNV GL som et gaveprofessorat.

Foredrag
Sensor fusion and collision avoidance for autonomous surface vehicles

Einar Vik Arset
Kystdirektør
Einar Vik Arset ble i statsråd den 19. oktober 2018 tilsatt som Kysdirektør. Han kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune hvor han har vært fra 2010. Før det var han rådmann for nabokommunen Vanylven i nær fem år. Arset er utdannet cand. merc. fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse.

Foredrag
Kystverket fremover: Sikker manøvrering i kjent og ukjent farvann

Even Aas
Group Executive Vice President Public Affairs i Kongsberg
Foruten å være en del av konsernledelsen i Kongsberg, er Even Aas også styreleder i Maritimt Forum. Han har vært i Kongsberg siden 1998. Aas var før dette ansatt i LO og har en politisk karriere bak seg som politisk rådgiver og statssekretær i Utenriksdepartementet med fokus på handel og skipsfart.

Foredrag
Maritim kompetanse i en digital fremtid

Finn Arnesen
Professor ved Senter for europarett, det juridiske fakultet, UiO
Finn Arnesen tok juridisk embetseksamen i 1989 og den juridiske doktorgraden på avhandlingen "Statlig styring og EØS-rettslige skranker" i 1996. Han har vært ved Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo siden 1989, som stipendiat, førsteamanuensis og, siden 1998, professor. Arnesen har arbeidet som advokat hos advokatfirmaet Thommessen og vært konstituert som dommer i Høyesterett. Han er medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og i Markedsrådet, og styreleder i Finanstilsynet.

Foredrag
EØS og norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Harald Solberg
Adm. dir. i Norges Rederiforbund
Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund fra 1. januar 2018. Solberg var fra juni 2016 og ut 2017 leder av Det kongelige sekretariat ved Slottet. Fra 2015 til 2016 var Solberg Viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund og fra 2011 til 2015 var Solberg Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i forbundet. Solberg er cand. mag. med hovedfagsstudier i statsvitenskap fra Universitet i Oslo.

Foredrag
Grønt skifte - maritime muligheter

Ivar Engan
Daglig leder i Maritimt Forum
Engan kom i 2018 til stillingen som daglig leder i Maritimt Forum fra stillingen som seniorrådgiver i WergelandApenes. Tidligere har han jobbet som nærings- og handelsråd ved ambassaden i Washington, seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og nasjonal ekspert i EU-kommisjonen i Brussel. Engan er utdannet siviløkonom med master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) og har i tillegg en mastergrad i EU-politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Foredrag
Maritim verdiskapingsrapport

Johan Marius Ly
Beredskapsdirektør i Kystverket
Ly har seksten års erfaring fra Kystverket hvorav elleve år som beredskapsdirektør. Han har sin utdanning fra Sjøkrigsskolen og har også tjenestegjort fem år i Sjøforsvaret.

Foredrag
Helge Ingstad - oppfølging etter hendelsen i Hjeltefjorden

Lars Alvestad
Fungerende Sjøfartsdirektør
Alvestad er fungerende Sjøfartsdirektør, men til daglig avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet med ansvar for avdelingen for fartøy og sjøfolk. Han har bakgrunn som fisker og sjøkaptein, byggetilsyn og rederidrift. Lars Alvestad begynte i Sjøfartsdirektoratet i 2008.

Foredrag
Statusrapport fra Sjøfartsdirektoratet - ny teknologi

Margareta Holtensdotter Lützhöft
Professor i nautiske operasjoner ved Høgskulen på Vestlandet
Lützhöft har en doktorgrad i interaksjon mellom mennesker og maskiner. Hennes kompetanse ligger i å forstå menneskelige faktorer til sjøs. Hun er utdannet skipsoffiser fra Kalmar i Sverige og har selv seilt i 13 år. Fra 2006 til 2013 var hun ved Chalmers University of Technology og deretter ved University of Tasmania, før hun kom som professor til Institutt for maritime studier ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund.

Foredrag
Mennesket i sentrum for sjøfarten

Nils Andreas Stensønes
Sjef for Sjøforsvaret
Nils Andreas Stensønes er kontreadmiral og sjef for Sjøforsvaret siden 2017. Før han ble sjef for Sjøforsvaret, var han sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. Stensønes er utdannet ved Sjøkrigsskolen med diverse tilleggsutdanninger fra Forsvaret foruten et langkurs i den tyske marinen.

Foredrag
Helge Ingstad - hva ble gjort?

Nina Jensen
Leder REV Ocean
Nina Jensen er en norsk marinbiolog og leder for REV Ocean, et selskap som for tiden bygger verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip. I tillegg utvikler REV Ocean en åpen havdataplattform og er med på å realisere planene for Verdenshavets hovedkontor på Fornebu. Jensen er tidligere generalsekretær for WWF.

Foredrag
Forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel)

Øivind W. Aanensen
COO i Hagland Group
Øivind W. Aanensen er Chief Operating Officer i Hagland Group foruten å være tilknyttet gruppens offshore megleravdeling. Fra 2005 til 2008 var han skipskonsulent hos Vik-Sandvik. Aanensen er utdannet M.Sc. i Marine Technology and Naval Architecture fra NTNU.

Foredrag
Grønn nærskipsfart - Hagland Shippings miljøprosjekt

Peggy Hessen Følsvik
1. nestleder i LO
LO-kongressen 2017 valgte Peggy Hessen Følsvik som første nestleder i LO. Hun har vært førstesekretær i LO i fire år, og før dette var hun første nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK, var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

Foredrag
Maritim kompetanse er mer enn norske sjøfolk

Richard Wood
UK Ambassador to Norway
Mr. Richard Wood was appointed Her Majesty’s Ambassador to the Kingdom of Norway in August 2018. He has a long career from British diplomacy including to be Head of Northern and Central Europe Department, Counsellor within foreign and security policy in Washington, Consul General in Basra and Cape Town etc.

Foredrag
Consequences of Brexit for UK, Europe & Norway

Rikke Lønning
Forretningsutvikler Validé Haugesundregionen
Lønning har de siste par årene drevet med forretningsutvikling. Tidligere har hun vært leder av Haugesund Sentrum, og hun har hatt flere posisjoner i Haugesunds Avis, blant annet opplagssjef, CFO og et halvår som konstituert adm. dir. Rikke Lønning har en Master of Science, Economics and Business Administration fra Universitetet i Århus i Danmark.

Foredrag
Fraværet av kvinner i entreprenørskap

Roger Halsebakk
Adm. dir. i Sølvtrans
Halsebakk var med å grunnlegge brønnbåtrederiet Sølvtrans som i dag har 21 fartøy i flåten og med det er størst i verden. Halsebakk er største eier. Han har selv fartstid i flåten.

Foredrag
Fra robåt til state of the art

Rune J. Arnøy
Havnedirektør Narvik havn
Arnøy har arbeidet innenfor bank og ledelse før han ble havnedirektør. I 1997 ble han tildelt en "Fair Play" pris fra norsk idrett, og i 2013 ble han valgt som "Årets Narviking" Han er utdannet bankøkonom med en senere mastergrad i logistikk.

Foredrag
Narvik havn - det intermodale knutepunktet i nord

Salman Nazir
Associate Professor University College of Southeast Norway
Dr. Salman Nazir received his Masters and PhD in Chemical Engineering from Hanyang University, South Korea and Politecnico di Milano, Italy respectively. His current research topics are: Effective training methods, performance assessment, training transferability and evaluation. He is a co-chair of the affiliated conference of Applied Human Factors and Ergonomics and also leading the research group: Training and Assessment Research Group. He has authored more than 80 peer reviewed publications. He is the coordinator for 1M EUR EU horizon 2020 project titled – Enhancing Human Performance in complex socio-technical systems, ENHANCE.

Foredrag
Innovating maritime training simulators using virtual and augmented reality

Steinar Låg
Forsker
Steinar Låg er forsker i DNV GLs forskningsavdeling hvor han for tiden er prosjektleder for forskningsprosjektet ROMAS som tar for seg fjerndrift av maskineri. Han jobber i gruppen for maritim transport med fokus på kommunikasjon, autonome skip, standarder og nye datadrevne tjenester i den maritime næringen. Han har før tiden i DNV GL 13 års erfaring fra satellittkommunikasjonsbransjen. Låg er utdannet sivilingeniør innen elektronikk /signalbehandling fra NTNU og har en mastergrad i teknologiledelse fra BI/NTNU.

Foredrag
ROMAS - Remote operation of machinery and automation systems

Tore Myhre
Avdelingsdirektør NHO Internasjonal avdeling
Tore Myhre har arbeidet i NHO siden 2010. Før dette arbeidet han som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel og har vært direktør på EFTAs kontor i Geneve. Han har også arbeidet med EØS-avtalen ved EFTA-sekretariatet i Brussel og vært informasjonssjef ved Europakommisjonens kontor i Oslo. Myhre er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Foredrag
Brexit, handelskrig og Norge