Oversikt over

Foredragsholdere 2018

Foredragsholdere for konferansen i 2018.

Andrea Morgante
Director Digital Marine Solutions Wärtsilä
Andrea Morgante har vært i Wärtsilä i nær hele karrieren. Han har to mastergrader, en innenfor ingeniørfag og en MBA, begge fra italienske universiteter.

Foredrag
Cutting edge - digitalization in Wärtsilä

Are Gråthen
Adm. dir. Samskip/Nor Lines Norge

Foredrag
Samskip/Nor Lines – en sterk aktør i markedet til fordel for vareeier

Arnt-Einar Litsheim
Direktør Norske Havner
Arnt-Einar Litsheim har vært direktør i Norske Havner i over 6 år. Han er utdannet cand.polit (Administrasjon- og Organisasjonsvitenskap) fra Universitetet i Bergen. Tilleggsutdannelse innen arbeidsrett og ledelse. Han har tidligere arbeidet for Finansforbundet, Norges Handikapforbund, Akershus fylkeskommune, Ullensaker kommune og LOS-senteret i Bergen.

Foredrag
Fra veg til kjøl - bedre samordning mellom havnene

Arve Dimmen
Sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket
Arve Dimmen er sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket. Hans ansvarsområde omfatter Kystverkets navigasjonstjenester, sjøtrafikksentraler, maritim overvåkning, losmyndighet og havnesikring. Han er utdannet sivilingeniør innen radio/navigasjon med bred erfaring innen teknologiutvikling og ledelse fra Forsvaret og Kystverket, der han begynte i 2006.

Foredrag
Norge som kystnasjon

Bern Blikstad
Leder av Shipping- og Offshore industriene, DNB
Bern E. Blikstad er Global Head of Offshore for Ocean Industries Division i DNB Bank ASA. Han ledet tidligere DNB Markets globale virksomhet innen Corporate Finance for sektorene Shipping, Offshore og Logistikk med kontorer i Bergen, London, Oslo, New York og Singapore. Blikstad har en MBA fra Columbia University, var Fellow på Columbia School of International Affairs, og har en BA fra University of Washington.

Foredrag
Fra shipping til hav

Birte Noer Borrevik
Direktør Kartverkets sjødivisjon
Birte Noer Borrevik har direktør for Kartverkets sjødivisjon siden september 2016. Hun har utdannelse fra Universitet i Stavanger innen petroleums teknologi.

Foredrag
Marine data gir et hav av muligheter

Caroline Stensland
Markedssjef i Sjøfartsdirektoratet
Caroline Stensland ble ansatt som Markedssjef i Sjøfartsdirektoratet i mai 2017. Hun har bodd i Norge siden 1994 og har utdannelse fra Salford University i Manchester. Med en bakgrunn fra media, digital utvikling, strategisk kommunikasjon og politisk lobbying, Stenslands hovedfokus nå er markedsføring av den norske flaggstaten og arbeid med å få flere skip med norske flagg.

Foredrag
Presentasjon og paneldebatt: Hvor vil vi?

Espen Bakken
Advokat Arntzen de Besche
Espen Bakken har vært advokat i Arntzen de Besche siden 2006 og partner siden 2013. Han er tilknyttet Corporate-avdelingen i Oslo. Espen Bakken har sin bakgrunn fra EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan ESA i Brussel og har i den senere år hatt et stort fokus på transaksjonsarbeid og løpende corporatebistand til norske og internasjonale klienter.

Foredrag
Internasjonale forpliktelser - krever EØS frislipp av havnene?

Frode Sund
Adm. dir. NHO Sjøfart
Frode Sund har vært administrerende direktør i NHO Sjøfart siden 2017. Sund begynte i NHO Sjøfart i 2013, og har tidligere arbeidet som advokat, samt i Justisdepartementet og Kystverket. Han er jurist, med tilleggsutdanning i offentlig administrasjon.

Foredrag
Presentasjon og paneldebatt: Hvor vil vi?

Hans Knut Skår
EVP subsea construction SolstadFarstad
Hans Knut Skår har vært i Solstad Offshore i 16 år og hatt ulike lederstillinger kommersielt og operasjonelt. Før sammenslåingen mellom Solstad Farstad og Dess var Hans Knut Chief Commercial Officer i Solstad Offshore ASA. I det sammenslåtte selskapet SolstadFarstad ASA er han leder for konstruksjonsflåten på 32 skip.

Foredrag
Verdens største offshorerederi - fordeler i befraktning og operasjon?

Hans Sande
Administrerende Direktør i Norsk Sjøoffisersforbundet
Sjøkaptein Hans Sande har vært ansatt i Norsk Sjøoffisersforbund siden 2006. Før Sandes tiltredelse i Norsk Sjøoffisersforbund seilte han som Kaptein. Sande reiste til sjøs som 17 åring og seilte aktivt frem til 2006. Sande jobbet i perioden 1994 til 1997 som rådgiver i Det norske Veritas.

Foredrag
Hvorfor norske sjøfolk?

Helge Orten
Leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite
Helge Orten har vært medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen siden 2013 og leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen siden oktober 2017. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Foredrag
Havne- og farvannspolitisk innledning

Ingunn Østhassel
Produktansvarlig Seamless
Ingunn Østhassel er produkteier i Seamless som nå løfter de aller fleste norske havnene opp i skyen og tilrettelegger havnene for videre digitalisering og teknologiutvikling. Ingunn er interaksjonsdesigner med bakgrunn fra ABC Startsiden og Finn.no.

Foredrag
Digitalisering i havn. På kaikanten med Go

John Vigrestad
Avdelingsdirektør i Forskningsrådet

Foredrag
Maritimt forskningsbarometer

Jorunn Seglem
Knutsen OAS Shipping

Foredrag
Presentasjon og paneldebatt: Hvor vil vi?

Ketil Olsen
Viseadmiral og Norges øverste militære repr. i NATO
Ketil Olsen har vært Norges øverste militære representant ved NATO-hovedkvarteret i Brussel siden i fjor sommer. Forut for dette ledet han organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben hvor en av arbeidsoppgavene er å støtte Forsvarsdepartementet gjennom utarbeidelsen av Forsvarssjefens fagmilitære råd som grunnlag for langtidsmeldingen.

Foredrag
Er den eksisterende globale orden på verdenshavene under press?

Narve Mjøs
Programdirektør DNV GL
Narve Mjøs har ansvaret Grønt Kystfartsprogram – et offentlig-privat partnerskapsprogram med målsetning om at Norge etablerer verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart. Studiene og pilotene i programmet er avgjørende for en rask innfasing av null- og lavutslipp i skipsfarten, med viktige klima-, miljø- og helsegevinster, grønn konkurransekraft, eksport og globalt lederskap som resultat.

Foredrag
Grønt kystfartsprogram - posisjonerer Norge i tet

Philippe Mathieu
Direktør for Felles Driftsstøtte i Statoil
Philippe Mathieu er direktør for Felles Driftsstøtte i Undersøkelse og produksjon Norge, der Statoils logistikk- og beredskapsvirksomhet på norsk sokkel inngår. Han har tidligere jobbet som Finansdirektør i Statoil. Philippe Mathieu er utdannet som ingeniør og økonom.

Foredrag
Konkurransedyktig på norsk sokkel - maritime innkjøp og effektivisering

Thomas Wedervang
Flaggkommandør og leder Forsvarsmateriell sjø
Thomas T. Wedervang overtok den 23.8 2017 jobben som sjef for Forsvarsmateriell/Maritime kapasiteter. Han kom da fra stillingen som nestkommanderende og stabssjef i Sjøforsvaret. Wedervang ble utnevnt til Flaggkommandør og sjef for Sjøforsvarets Skoler (senere sjef Personell- og Kompetanse) i statsråd den 7. oktober 2011. Han kom da fra stillingen som sjef for Sjøkrigsskolen.

Foredrag
Forsvarsmateriell som maritim klyngeutvikler

Tor Arne Borge
Adm. dir. Kystrederiene
Tor Arne Borge har bakgrunn som flyteknikker og ingeniør i tillegg til MBA fra Norges Handelshøyskole og videreutdanning ved INSEAD i Frankrike. Borge har bred industriell arbeidserfaring fra maritim næring, luftfart, medisinsk- og automatisert prosess industri. Han kom fra Nor Lines og Greater Stavanger til Kystrederiene.

Foredrag
Presentasjon og paneldebatt: Hvor vil vi?

Tord Dale
Daglig leder i Maritimt Forum
Tord Dale har vært daglig leder i Maritimt Forum siden januar 2015. Han kom da fra fra rådgivningsselskapet Burson-Marsteller. Dale har dessuten en politisk karriere, blant annet som politisk rådgiver først i Helsedepartementet og deretter i Fiskeri- og Kystdepartementet under Stoltenberg sin siste regjering.

Foredrag
Havet - Norges viktigste arbeidsgiver