Oversikt over

Foredragsholdere 2017

Foredragsholdere for konferansen i 2017.

 

Ada Martine Jakobsen
Markeds- og kommunikasjonssjef North Sea Container Line
Ada M. Jakobsen er kommunikasjonssjef i NorthSea Container Line og leder forskningsprosjektet Short Sea Pioneer. Med utdannelse innen økonomi og psykologi, og internasjonal erfaring fra tysk automotive industri er Ada M. Jakobsen spesielt interessert i forretningsmuligheter som oppstår i skjæringspunktet mellom dataanalyse og tjenestedesign.

Foredrag
Rederipresentasjoner og mulighetsdiskusjon

Ando Hideyuki
Senior General Manager of Monohakobi Technology Institute, NYK Line
Ando Hideyuki comes all the way from Tokyo to make his presentation. The Monohakobi Technology Institute (MTI) was established as The Technical Development Center by the Marine Division of NYK in 1986. Mr. Hideyuki has been with MTI in different positions since 2005. Before that he was Associate Professor at The University of Tokyo.

Foredrag
Digitalization in Shipping - the future as seen by Nippon Yusen Kaisha (NYK) – a global shipping company

Arne Krokan
Professor i sosiologi NTNU
Arne Krokan har vært professor i sosiologi NTNU siden 1999. Han søker å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdiskaping.

Foredrag
Ny teknologi som endrer samfunn og vilkår for verdiskaping

Arve Dimmen
Sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket
Arve Dimmen er sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket. Hans ansvarsområde omfatter Kystverkets navigasjonstjenester, sjøtrafikksentraler, maritim overvåkning, losmyndighet og havnesikring. Han er utdannet sivilingeniør innen radio/navigasjon med bred erfaring innen teknologiutvikling og ledelse fra Forsvaret og Kystverket, der han begynte i 2006.

Foredrag
Sjøsikkerhet i en fremtid med autonome skipsoperasjoner

Beate Kvamstad-Lervold
Forskningssjef SINTEF Ocean
Beate Kvamstad-Lervold er utdannet sivilingeniør i elektronikk og telekommunikasjon fra NTNU i 2000. Hun jobbet i Kongsberg Seatex de første årene av karrieren og ble ansatt som forsker i MARINTEK i februar 2008. 1. april 2015 tiltrådte hun stillingen som forskningssjef. MARINTEK (nå SINTEF Ocean) har de siste årene hatt autonome skip og digitalisering som særskilte satsningsområder, og de har vært med å etablere begrepet Shipping 4.0.

Foredrag
Shipping 4.0 - ni veier inn i en maritim fremtid

Gunnar Kvalsund
Daglig leder Marine Innotech Centre
Gunnar Kvalsund er utdannet innen økonomi og samfunnsutvikling. Han har jobbet med proaktiv næringsutvikling de siste 20 årene. Gjennom jobben i Midsund Næringsforum er han engasjert som prosjektleder for utvikling av et fiskeri og havbrukssenter i Midsund.

Foredrag
Simulator for fiskerinæringen

Gustav Heiberg
Logistikkdirektør i Norsk Hydro
Gustav Heiberg har vært logistikkdirektør i Norsk Hydro siden 2015. Han har vært ansatt i Norsk Hydro siden 2011. Heiberg har utdannelse bl.a. fra University of Oxford og Massachusetts Institute of Technology.

Foredrag
Hydro som vareeier – utfordringer i leverandørmarkedet

Jan Fredrik Meling
Adm. dir. Eidesvik Offshore
Jan Fredrik Meling har lang internasjonal erfaring innenfor både shipping, offshore og industri. Meling var finanssjef og senere adm. dir. i Stolt Nielsen Seaway i perioden 1988-1994 (nå Subsea7). Fra 1995-2004 var han ansatt i ulike stillinger i Hydro Aluminium. Han startet som adm. dir. i Eidesvik Offshore i september 2005. Meling er styreleder i Haugesund Rederiforening.

Foredrag
Rederipresentasjoner og mulighetsdiskusjon

Johanne Marie Trovåg
Studieleder HVL
Johanne Marie Trovåg er studieleder på nautikkutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har både allmennlærerutdannelse og bachelor i nautikk. Da hun i 2012 gikk i land for å bli studieleder på nautikk ved Høgskolen Stord/Haugesund, seilte hun som overstyrmann i rederiet Odfjell SE. Trovåg har D1-sertifikat og 10 års erfaring fra kjemikalietankskip.

Foredrag
Fremtidens nautikkutdanning

Kenneth R. Johansen
Leder offshore meglerbord R. G. Hagland
Kenneth Rogne Johansen er utdannet siviløkonom og hans masteroppgave fra 1999 omfattet kritiske suksessfaktorer for norsk supplyskipsfart i Nordsjøen. Etter endt utdannelse har han jobbet som skipsmegler i forskjellige sektorer og meglerhus og har i de siste 12 årene vært megler i RG Hagland. Han ble leder for offshore meglerbordet i 2012.

Foredrag
Markedssituasjonen for offshoreserviceskip

Kenneth Walland
Adm. dir. Østensjø Rederi
Kenneth Walland begynte i Østensjø Rederi i 1994 og har vært adm.dir. siden mars 2016. Han kom fra stilling som driftsdirektør. Kenneth Walland har sjøoffiserutdanning med tilleggsutdanning innenfor sikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Han har også gjennomført Norges Rederiforbund sitt Maritime Executive program.

Foredrag
Rederipresentasjoner og mulighetsdiskusjon

Ketil Aamnes
Vice President, DNV GL - Maritime Advisory
Ketil Aamnes er leder for rådgivningsenheten mot maritime næring i DNV GL. Han er utdannet dr. ingeniør fra NTNU, og har lang erfaring fra teknologiledelse i kompetansebedrifter som SINTEF, Ceetron, Telenor og DNV GL.

Foredrag
Digital tvilling i skipsfarten

Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen har vært statsråd i Samferdselsdepartementet siden 2013. Han er dessuten 2. nestleder i Fremskittspartiet og har tidligere sittet to perioder på Stortinget. Han har en mastergrad i Economics fra University of Toledo, Ohio og har blant annet jobbet for Oslo-rederiet Leif Høegh & Co.

Foredrag
Transportpolitisk innledning

Kirsti Slotsvik
Kystdirektør
Kirsti Slotsvik har vært kystdirektør siden 2007. Hun kom fra stillingen som distriktssjef i Statens vegvesen Region Midt, samt konstituert trafikksjef i samme region.

Foredrag
Digitalisering i farled og havn

Knut Voraa
Leder, DNB Shipping, Offshore & Logistics i Bergen
Voraa har 25 års erfaring fra DNBs shippingavdeling. I pressen er han blitt omtalt som Bergens maritime finansminister. Voraa sitter i dag sentralt plassert i en rekke av de restruktureringer og refinansieringer som deler av den maritime industrien nå gjennomgår. Voraa er aktuell med sin kunnskap og erfaring rundt finansiering av en syklisk bransje.

Foredrag
Restrukturering og konsolidering innen offshore - erfaringer så langt og hva er i vente?

Magne Rommetveit
Stortingsrepresentant AP
Magne Rommetveit er stortingsrepresentant (AP) og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Rommetveit var tidligere ordfører (1992–2007) og kommunalsjef (2008–2009) i Stord kommune. Han har vært stortingsrepresentant for Hordaland siden 2009. Rommetveit er utdannet lærer.

Foredrag
Arbeiderpartiets havromspolitikk – for syns skyld?

Monica Mæland
Næringsminister
Monica Mæland er statsråd i Næringsdepartementet. Hun har tidligere vært byrådsleder i Bergen (2003-2013), kommunalråd i Bergen (1999-2003) og arbeidet som advokat. I tillegg har Mæland innehatt styreverv i bl.a. Husbanken, KLP Fondsforvaltning AS og Vest-Norges Brusselkontor AS. Mæland er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.

Foredrag
Regjeringens havpolitikk

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen har ledet Sjøfartsdirektoratet siden 2009. Akselsen har også svært lang fartstid som stortingsrepresentant og var olje- og energiminister i Stoltenberg I regjeringen.

Foredrag
Norsk flagg – et mulighetsbilde

Ørnulf Jan Rødseth
Seniorforsker SINTEF Ocean
Ørnulf Jan Rødseth ble sivilingeniør på NTH i 1983 innen fagområdet elektronikk og kybernetikk. Han er for tiden seniorforsker i SINTEF Ocean og har en fortid i SINTEF og Kongsberg og Autronica. Han har forsket på autonome undervannsfarkoster, skipselektronikk og datasystemer, men de siste årene i hovedsak på autonome skip. Han var teknisk koordinator for EU-prosjektet MUNIN og er nå daglig leder for Norsk Forum for Autonome Skip.

Foredrag
Ubemannede skip: Fra europeisk konsept til norsk realisering

Roger Holm
President of Marine Solutions, Executive Vice President og styremedlem i Wärtsilä Corporation
Roger Holm har jobbet i Wärtsilä i 20 år, og har erfaring fra en rekke lederposisjoner blant annet innen selskapets motorvirksomhet, der han var ansvarlig for produksjon og forskning og utvikling. Han har også ledet området forretningsutvikling innenfor Wärtsiläs servicevirksomhet.

Foredrag
Wärtsiläs seks visjoner for fremtidens skipsfart

Steinar Madsen
Adm. dir. Risavika Havn
Steinar Madsen har vært administrerende direktør i Risavika Havn i november 2015. Han har bakgrunn fra shipping og logistikk i tillegg til bred ledererfaring fra blant annet Det Stavangerske Dampskibsselskab.

Foredrag
Modeller for allianser og konsolidering i Havne-Norge

Synnøve Seglem
Viseadm. dir. Knutsen OAS Shipping
Synnøve Seglem begynte i Knutsen OAS Shipping i 2011 og har vært viseadm. dir. siden mars 2013. Fra 2004 til 2011 var hun ansatt i DNV GL. Seglem har utdanning fra Imperial College London og Cass Business School. Hun er styreleder i Haugesund International School og nestleder i Haugesund Rederiforening.

Foredrag
Rederipresentasjoner og mulighetsdiskusjon

Terje Hernes Pettersen
Leder av sjømannsorgansisasjonenes fellessekretariat
Terje Hernes Pettersen er advokat og leder for Sjømannsorganisasjonenes Fellessekreteriat. Der jobber han med å forbedre sjøfolks rammevilkår, samt gir juridisk bistand til sjøfolk. Han var tidligere underdirektør i Nærings-og handelsdepartementet og før det Sjøfartsdirektoratet.

Foredrag
Norsk lov og norske vilkår i norske farvann - i det hele tatt mulig?

Tord Dale
Daglig leder i Maritimt Forum
Tord Dale har vært daglig leder i Maritimt Forum siden januar 2015. Han kom da fra fra rådgivningsselskapet Burson-Marsteller. Dale har dessuten en politisk karriere, blant annet som politisk rådgiver først i Helsedepartementet og deretter i Fiskeri- og Kystdepartementet under Stoltenberg sin siste regjering.

Foredrag
Det var det året det ble så bratt - maritim verdiskaping i fritt fall?

Trond Johnsen
Forskningsleder SINTEF Ocean
Trond Johnsen har vært i MARINTEK, nå SINTEF Ocean, i ulike posisjoner siden 2006. Han har en mastergrad science fra NTNU.

Foredrag
Virtual testing innen skipsdesign