Oversikt over

Foredragsholdere 2016

Her er en oversikt over foredragsholderne som var på konferansen som ble gjennomført i februar 2016.

Anita Krohn Traaseth
Administrerende direktør i Innovasjon Norge
Anita Krohn Traaseth er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hun har tidligere vært toppsjef i HP Norge, men startet sin karriere som trainee i IBM og har senere hatt flere lederstillinger.

Foredrag
'Bærekraft - veien til ny særstilling

Anne Jorunn Møkster
Administrerende direktør i Simon Møkster Shipping
Anne Jorunn Møkster er administrerende direktør i Simon Møkster Shipping AS. Hun er engasjert i utviklingen av den maritime næringen gjennom å satse på kompetanse, innovasjon og langsiktig strategi.

Foredrag
Strategier for ivaretakelse av maritim kompetanse i nedgangstider

Bjørn Rino Jacobsen
Kvalitetsansvarlig og befrakter i Bømlo Brønnbåtservice
Bjørn Rino Jacobssen er kvalitetsansvarlig og befrakter i Bømlo Brønnbåtservice. Han har tidligere jobbet 16 år som avdelingsleder for Bremnes Seashore AS.

Foredrag
Brønnbåtservice - teknologi og marked

David Brunt
Administrerende direktør i Fred. Olsen Renewables
David Brunt er administrerende direktør i Fred. Olsen Renewables. Før han startet i Fred. Olsen har han hatt flere lederstillinger i Aker Kværner, PGS, og ConocoPhillips, alt innenfor energibransjen.

Foredrag
Fred Olsen Renewables - virksomhet og forretningside

Else-May Botten
Stortingsrepresentant
Else-May Botten er stortingsrepresentant (AP) og medlem av Stortingets næringskomité.

Foredrag
Politikk for omstilling og et grønt skifte

Erik Tønne
Analysesjef i Clarksons Platou Offshore
Erik Tønne er analysesjef i Clarksons Platou Offshore (CPO), et globalt skips- og offshoremeglerhus. Forut for stillingen i CPO har han arbeidet syv år som oljeserviceanalytiker i Arctic Securities og i SpareBank1 Markets, samt fem år som strategikonsulent og prosjektleder i The Boston Consulting Group.

Foredrag
Markedsutsikter offshore oljeservice og offshore vind

Harald Thomassen
Administrerende direktør i NHO Sjøfart
Harald Thomassen er administrerende direktør i NHO Sjøfart som bl.a. organiserer skip i innenriks fart, herunder Hurtigruten, ferge- og hurtigbåtrederier, slepebåter, lasteskip og redningsskøyter.

Foredrag
Hvordan få flere klimavennlige ferjer?

Jon Ivar Kjellin
Sjef for Sjøkrigsskolen
Kommandør Jon Ivar Kjellin har vært Sjef for Sjøkrigsskolen siden juni 2015. Han har tidligere blant annet vært sjef for Marinens Jegervåpen og Kystjegerkommandoen.

Foredrag
Sjøforsvarets ansvar for maritim kompetanserutvikling

Jørn Eggum
Forbundsleder Fellesforbundet
Jørn Eggum er forbundsleder i Fellesforbundet. Han begynte ved hovedkontoret i Oslo i 2010 som sekretær i samfunnspolitisk avdeling med arbeidsoppgaver innen olje og gassrelatert virksomhet offshore. I 2015 ble han valgt som forbundsleder.

Foredrag
Fagbevegelsen som bidragsyter eller bremsekloss i omstilling?

Karin Gjerløw Høidahl
Seksjonsleder i Norges Rederiforbund
Karin Gjerløw Høidahl er seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund. Hun har dessuten mange års erfaring fra programledelsen i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (GCE, NCE og Arena programmet) og har både teoretisk og praktisk erfaring fra klyngeutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Foredrag
Maritim kompetanse og klyngeutvikling

Lars G. Solvik
Skipsfører på Peter Henry von Koss
Lars G. Solvik er skipsfører på den norske redningskøyta «Peter Henry von Koss», som patruljerer havområdet mellom Lesvos og Tyrkia. Redningsskøyten patruljerer grensen mellom Hellas og Tyrkia som ledd i EUs grensekontrollsamarbeid Frontex. Lars har vært skipsfører på to tørn i Hellas.

Foredrag
Flyktningekatastrofe Middelhavet – hvem snakker om krise i Norge?

Lars Peder Solstad
President i Norges Rederiforbund
Lars Peder Solstad er president i Norges Rederiforbund og administrerende direktør i Solstad Offshore .

Foredrag
Norsk skipsfart - manøvrering i krevende farvann

Monica Mæland
Næringsminister
Næringsminister Monica Mæland har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk.

Foredrag
Ut av krisen

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen har ledet Sjøfartsdirektoratet siden 2009 og fikk nylig fornyet tillit i seks nye år. Akselsen har også svært lang fartstid som stortingsrepresentant og var olje- og energiminister i Stoltenberg I regjeringen.

Foredrag
Fra regelverksrytter til bidragsyter – omstilling og ny teknologi

Øystein Bø
Statssekretær i Forsvarsdepartementet
Øystein Bø har vært statssekretær i Forsvarsdepartementet siden 2013. Han kom da fra stillingen som avdelingssjef for Internasjonal avdeling i Stortingets administrasjon og komitésekretær for Utenriks- og forsvarskomiteen.

Foredrag
Forsvarets maritime doktrine - næring og sjøforsvar i samme båt

Øystein Dørum
Sjeføkonom i DNB
Øystein Dørum er sjeføkonomi i DNB. Tidligere har han arbeidet i Finansdepartementets Økonomiavdeling fra 1988 til 1995 og i Sparebanken NOR fra 1995 til 1998.

Foredrag
Økonomiske utsikter: Fra gullalder til oljebrems

Ståle Ulriksen
Forsker II NUPI
Ståle Ulriksen er forsker og lærer på Sjøkrigsskolen. Han har tidligere vært bl.a. assisterende direktør på Norsk utenrikspolitisk institutt og har også sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg for forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han er spesielt opptatt av sjømilitær utvikling og geopolitiske endringer.

Foredrag
Forsvarets utvikling - hvor mye sjøforsvar - hvilke mulige ringvirkningen

Steinar Løve Ellefmo
Førsteamanuensis NTNU
Steinar Løve Ellefmo er førsteamanuensis ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU.

Foredrag
Mineraler for milliarder på havbunnen?

Tor Svensen
Group Executive Vice President i DNV GL
Tor Svensen er Group Executive Vice President i DNV GL. Han har arbeidet bredt internasjonalt har blant annet tidligere ledet den maritime virksomheten i DNV og senere DNG GL i mer enn 10 år. Før han kom til DNV i 1993 hadde han forskjellige lederstillinger innen forskning og rådgivende virksomhet i Norge og internasjonalt.

Foredrag
Omstilling – hvorfra hvorhen?