Påmeldte

Deltakere

Deltakerliste med navn på deltakere som aktivt har akseptert å bli lagt ut på nettet, publiseres fortløpende.

 • Arne W. Aanensen – Hagland Shipping
 • Knut W. Aanensen – Hagland Shipping
 • Øivind W. Aanensen – Hagland Shipping
 • Dag Inge Aarhus – Sjøfartsdirektoratet
 • Even Aas – Kongsberg Maritime
 • Olav Akselsen – Sjøfartsdirektoratet
 • Terje Andreassen – Kystverket
 • Harald Andreassen – Kystverket
 • Jonny Arefjord – Bergen Group Services
 • Carl-Erik Arnesen – Hav Line
 • Finn Arnesen – Universitetet i Oslo
 • Janne Aursland – Sjøfartsdirektoratet
 • Jahn Cato Bakken – Norsk Sjømannsforbund
 • Brage Baklien – Samferdselsdepartementet
 • Bjørn Berger – DNV GL
 • Thomas Angell Bergh – Sjøfartsdirektoratet
 • Daniel Bjarmann-Simonsen – Næringsdepartementet
 • Mads Blåsternes – Kystverket
 • Evelyn Blom-Dahl – NHO Sjøfart
 • Edmund Førland Brekke – NTNU
 • Birgitte Brevik – Samferdselsdepartementet
 • Nils Haktor Bua – Sjøfartsdirektoratet
 • Andreas Bull – Hovedredningssentralen
 • Anita Christoffersen – Samferdselsdepartementet
 • Geirmund Eikje – Karmsund Havn
 • Ivar Engan – Maritimt Forum
 • Jon Leon Ervik – Kystverket
 • Jens Folland – Sjøoffiserforbundet
 • Tore Forsmo – The Swedish Club Norway
 • Peggy Hessen Følsvik – LO
 • Tore Gautesen – Karmsund Havn
 • Oskar J. Grimstad – Kystrederiene
 • Liv Reidun Grimstvedt – Høgskulen på Vestlandet
 • Tone Grindland – NHO Rogaland
 • Magne Grønnestad – MarLog
 • Lars Gørvell-Dahll – Norsk Industri
 • Ivar F. Hagenlund – Harstad Havn
 • Roger Halsebakk – Sølvtrans
 • Lars Håheim – Kystverket
 • Ottar Haugen – Kystvakten
 • Torbjørn Havnerås – Sjøfartsdirektoratet
 • Bjarte Holta – Kystverket
 • Tore Høisæther – Fender Marine
 • Ståle Høylandskjær – Navtor
 • Per Magne Ingebretsen – Kystverket
 • Ada Jakobsen – North Sea Container Line
 • Arne Jakobsen – North Sea Container Line
 • Lennart Jensen – Harstad Havn
 • Nina Jensen – REV Ocean
 • Terje-Chr. Karoliussen – Kystvakten
 • Tom O. Kleppestø – Ocean Industry Forum Oslofjorden
 • Trond Langemyr – Kystverket
 • Olav Lie – LO
 • Arnt Einar Litsheim – Norske Havner
 • Mariann Lohne Simonsen – Kuehne Nagel
 • Gunbjørg Lothe – Sjøfartsdirektoratet
 • Margareta Lützhöft – Høgskulen på Vestlandet
 • Johan Marius Ly – Kystverket
 • Steinar Låg – DNV GL
 • Rikke Tobiasen Lønning – Validé Haugesundregionen
 • Steinar Madsen – Maritimt Forum for Stavangerregionen
 • Sindre Matre – Arriva Shipping
 • Jan Fredrik Meling – Eidesvik Offshore
 • Sverre Meling – Maritimt Forum
 • Hans Midtsand – Kystverket
 • Arild Moe – Fridtjof Nansens Institutt
 • Einar Monstad – Color Line
 • Tore Myhre – NHO
 • Anne Jorun Møkster – Møster Shipping
 • Salman Nazir – Universitetet i Sørøst-Norge
 • Ingvild Låg Paulsrud – Norges Rederiforbund
 • Jørn Th. Prangerød – Fellesforbundet
 • Geir-Helge Rasmussen – Kystverket
 • Amund Drønen Ringdal – Norges Rederiforbund
 • Camilla Røhme – Statens Vegvesen
 • Kjell Røang – Norges Forskningsråd
 • Trond Røren – Kystverket
 • Victor Schoenmakers – Port of Rotterdam
 • Synnøve Segelm – Knutsen OAS Shipping
 • Runar Skarstein – Sparebank 1 SR-Bank
 • Fride Solbakken – Maritimt Forum for Stavangerregionen
 • Eivind Solberg – Kongsberg
 • Harald Solberg – Norges Rederiforbund
 • Nils Andreas Stensønes – Sjøforsvaret
 • Frode Sund – NHO Sjøfart
 • Nils-Ole Sunde – Hovedredningssentralen
 • Arnt Runar Sævrøy – Kystverket
 • Alf Tore – Sørheim – Sjøfartsdirektoratet
 • Henning Tangen – Kuehne Nagel
 • Thor Thingbø – Sandnes Havn
 • Guttorm Tomren – Kystverket
 • Torgeir S. Torkjelsson – Kystverket
 • Harald Tronstad – Kystverket
 • Johanne Marie Trovåg – Høgskulen på Vestlandet
 • Elisabeth Vaagen – Sjøfartsdirektoratet
 • Tormod Våga – Kystverket
 • Thor Vartdal – Kystverket
 • Lene Vesterlund – Kongsberg
 • Arvid Vestgård – Bergen Group Services
 • May Britt Vihovde – Haugesund kommune
 • Einar Vik Arset – Kystverket
 • Michelle Williams – Grieg
 • Richard Wood – British Embassy Oslo
 • Ronny Øksnes – Norsk Sjømannsforbund