Påmeldte

Deltakere

Deltakerliste med navn på deltakere som aktivt har akseptert å bli lagt ut på nettet, publiseres fortløpende.

 • Bernt C. Aaby – Norske Havner
 • Erik Aadland – Grieg Connect
 • Arne W. Aanensen – Hagland Shipping
 • Knut W. Aanensen – Hagland Shipping
 • Øivind W. Aanensen – Hagland Shipping
 • Dag Inge Aarhus – Sjøfartsdirektoratet
 • Even Aas – Kongsberg Maritime
 • Lars Alvestad – Sjøfartsdirektoratet
 • Olav Akselsen – Sjøfartsdirektoratet
 • Jack-Arild Andersen – Sjøfartsdirektoratet
 • Terje Andreassen – Kystverket
 • Harald Andreassen – Kystverket
 • Kurt Angell – Norsk Sjømannsforbund
 • Jonny Arefjord – Bergen Group Services
 • Carl-Erik Arnesen – Hav Line
 • Finn Arnesen – Universitetet i Oslo
 • Rune Johan Arnøy – Narvik Havn KF
 • Jørn Askvik – Shortsea Promotion Centre Norway
 • Janne Aursland – Sjøfartsdirektoratet
 • Jahn Cato Bakken – Norsk Sjømannsforbund
 • Brage Baklien – Samferdselsdepartementet
 • Kolbjørn Berge – Sjøfartsdirektoratet
 • Bjørn Berger – DNV GL
 • Thomas Angell Bergh – Sjøfartsdirektoratet
 • Daniel Bjarmann-Simonsen – Næringsdepartementet
 • Svein Tore Bjelland – Ohm Bjellands Rederi
 • Mads Blåsternes – Kystverket
 • Evelyn Blom-Dahl – NHO Sjøfart
 • Monica Borge – Sjøfartsdirektoratet
 • Tor Arne Borge – Kystrederiene
 • Birte Noer Borrevik – Kartverket
 • Edmund Førland Brekke – NTNU
 • Birgitte Brevik – Samferdselsdepartementet
 • Jan Egil Brevik – ResQ
 • Nils Haktor Bua – Sjøfartsdirektoratet
 • Andreas Bull – Hovedredningssentralen
 • Kim Rune Bøe – NTS Gruppen
 • Anita Christoffersen – Samferdselsdepartementet
 • Kristin Davidsen – Sjøfartsdirektoratet
 • Tri Willy Dinh – LO Media
 • Geirmund Eikje – Karmsund Havn
 • Ivar Engan – Maritimt Forum
 • Jon Leon Ervik – Kystverket
 • Nils Magne Fjereide, Misje Rederi
 • Jens Folland – Sjøoffiserforbundet
 • Tore Forsmo – The Swedish Club Norway
 • Peggy Hessen Følsvik – LO
 • Thomas Førde – Maritimt Magasin
 • Torbein Kvil Gamst – Sjøfartsdirektoratet
 • Tore Gautesen – Karmsund Havn
 • Gabrielle Gjerdset – Corporate Communications
 • Oskar J. Grimstad – Kystrederiene
 • Liv Reidun Grimstvedt – Høgskulen på Vestlandet
 • Tone Grindland – NHO Rogaland
 • Magne Grønnestad – MarLog
 • Lars Gørvell-Dahll – Norsk Industri
 • John Erik Hagen – Kystverket
 • Ivar F. Hagenlund – Harstad Havn
 • Terje Halleland – Stortinget
 • Roger Halsebakk – Sølvtrans
 • Knut Walle-Hansen – Det norske maskinistforbund
 • Lars Håheim – Kystverket
 • Ottar Haugen – Kystvakten
 • Kjell Olav Haugland – Bergen Tankers
 • Torbjørn Havnerås – Sjøfartsdirektoratet
 • Bjarte Holta – Kystverket
 • Jan-Hugo Holten – Norges Miljøvernforbund
 • Eivind Hornnes – Stavangerregionen Havn IKS
 • Tore Høisæther – Fender Marine
 • Per Magne Ingebretsen – Kystverket
 • Ada Jakobsen – North Sea Container Line
 • Arne Jakobsen – North Sea Container Line
 • Lennart Jensen – Harstad Havn
 • Nina Jensen – REV Ocean
 • Jan Fredrik Jonas – Larvik Havn
 • Terje-Chr. Karoliussen – Kystvakten
 • Tom O. Kleppestø – Ocean Industry Forum Oslofjorden
 • Knut Thomas Kusslid – Trondheim Havn
 • Trond Langemyr – Kystverket
 • Olav Lie – LO
 • Arnt Einar Litsheim – Norske Havner
 • Mariann Lohne Simonsen – Kuehne Nagel
 • Gunbjørg Lothe – Sjøfartsdirektoratet
 • Margareta Lützhöft – Høgskulen på Vestlandet
 • Johan Marius Ly – Kystverket
 • Steinar Låg – DNV GL
 • Rikke Tobiasen Lønning – Validé Haugesundregionen
 • Steinar Madsen – Maritimt Forum for Stavangerregionen
 • Svein Roger Mandal – Det norske maskinistforbund
 • Helge Martin Markussen – Skipsrevyen
 • Helge Otto Mathisen – Color Line
 • Ingvar M. Mathisen – Oslo Havn
 • Sindre Matre – Arriva Shipping
 • Terje R. Meisler – Trondheim Havn
 • Kjersti Vikse Meland – VRI Rogaland / UNI Research Polytec
 • Jan Fredrik Meling – Eidesvik Offshore
 • Sverre Meling – Maritimt Forum
 • Hans Midtsand – Kystverket
 • Roald Misje, Misje Rederi
 • Arild Moe – Fridtjof Nansens Institutt
 • Arne-Christian Mohn – Haugesund kommune
 • Frank-Roy Moltu – Kystverket
 • Einar Monstad – Color Line
 • Lars Anders Myhre – IndustriEnergi
 • Tore Myhre – NHO
 • Anne Jorun Møkster – Møster Shipping
 • Salman Nazir – Universitetet i Sørøst-Norge
 • Jorulf Nergård – ABB
 • Kjell Nodland – Navtor
 • Finn Erik Olsen – Sjøfartsdirektoratet
 • Arne Olufsen, A. Olufsen Ship & Offshore
 • Beate Palmgren – Larvik Havn
 • Ingvild Låg Paulsrud – Norges Rederiforbund
 • Bjørn Pedersen – Sjøfartsdirektoratet
 • Terje Hernes Pettersen – Norsk Sjømannsforbund
 • Jørn Th. Prangerød – Fellesforbundet
 • John Raknes – Kystverket
 • Geir-Helge Rasmussen – Kystverket
 • Kjersti Jorid Reinertsen – Karmsund Havn
 • Amund Drønen Ringdal – Norges Rederiforbund
 • Camilla Røhme – Statens Vegvesen
 • Kjell Røang – Norges Forskningsråd
 • Arild Rød – Sjømat Norge
 • Silje Rødeseike – NHO Rogaland
 • Trond Røren – Kystverket
 • Synnøve Segelm – Knutsen OAS Shipping
 • Muamer Sehic – DNB Bank
 • Aase Simonsen – Stortinget
 • Gaute Sivertsen, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Runar Skarstein – Sparebank 1 SR-Bank
 • Fride Solbakken – Maritimt Forum for Stavangerregionen
 • Eivind Solberg – Kongsberg
 • Harald Solberg – Norges Rederiforbund
 • Lars Steinsvik, A. Olfusen Ship & Offshore
 • Nils Andreas Stensønes – Sjøforsvaret
 • Frode Sund – NHO Sjøfart
 • Nils-Ole Sunde – Hovedredningssentralen
 • Arnt Runar Sævrøy – Kystverket
 • Alf Tore – Sørheim – Sjøfartsdirektoratet
 • Henning Tangen – Kuehne Nagel
 • Jan H. Telseth – Schottel Nordic
 • Thor Thingbø – Sandnes Havn
 • Guttorm Tomren – Kystverket
 • Torgeir S. Torkjelsson – Kystverket
 • Harald Tronstad – Kystverket
 • Johanne Marie Trovåg – Høgskulen på Vestlandet
 • Arne Helge Vaage – DNB
 • Elisabeth Vaagen – Sjøfartsdirektoratet
 • Sven Fr. Valand-Lie – Aibel
 • Tormod Våga – Kystverket
 • Thor Vartdal – Kystverket
 • Lene Vesterlund – Kongsberg
 • Arvid Vestgård – Bergen Group Services
 • May Britt Vihovde – Haugesund kommune
 • Håkon Vikse – DNV GL
 • Einar Vik Arset – Kystverket
 • Einar Westly – DNV GL
 • Richard Wood – British Embassy Oslo
 • Sveinung Zahl – Østensjø Rederi
 • Ronny Øksnes – Norsk Sjømannsforbund
 • Morten Øyahals – NTS Gruppen