Aktuelt

Få med deg siste nytt fra Haugesundkonferansen.

Fürstenberg Stott snakker ledelsesstrategier i energiskiftet

Les hele saken

Å gi inspirasjon blir ledestjerne for Haugesundkonferansen 2023

Næringsministeren slår an tonen for Haugesundkonferansen

Haugesundkonferansen 2023 hører de unges fortelling

– En maritim karriere har alltid virket spennende. Alt det interessante man får oppleve på sjøen, som jeg har blitt fortalt av familien min, gjorde valget enkelt for meg. I tillegg ville jeg gjøre noe som ikke alle andre gjør, noe annerledes, sier Thomas.

Å gi inspirasjon blir ledestjerne for Haugesundkonferansen 2023

Moderne havner debatteres på Haugesundkonferansen

Norske havner er i rask utvikling. Stikkord er bærekraft, digitalisering, organisering, eierskap og finansiering. Og mer til. Haugesundkonferansen tar tempen!
Bilde av tre kvinner

Rederiprofiler kommer til Haugesundkonferansen

En bedriftsleder med lang fartstid i lederposisjon og to med noe kortere fartstid helt i rederitoppen, stiller på scenen. Elisabeth Grieg har i mange år tatt beslutninger med kapteinslua på, mens Heidi Wolden og Gitte Talmo sitt lederansvar på broa er av nyere dato.
Bilde av fire kvinner

Maritim21-strategien kommer opp på Haugesundkonferansen

Som en strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen, vil Maritim21 komme til å definere havnasjonens fremtid.