Haugesundkonferansens Ærespris

Styret for Haugesundkonferansen har opprettet en pris som hvert år kan utdeles til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen. Prisen deles ut under konferansen, som avholdes hvert år i begynnelsen på februar.

Hensikten med prisen er å fokusere på at satsing på sikkerhet og miljø både er viktig og lønnsomt. Videre er det et ønske fra Haugesundskonferansen at prisen skal motivere og stimulere til økt innsats på området.

Kandidaten(e) skal ha dokumentert en helt spesiell innsats innen et eller flere av følgende kriterier:

 • Utviklings-/forskningsarbeidet og/eller forbedringer av prosesser/produkter/tjenester som direkte eller indirekte fører til økt sikkerhet eller bedre miljø.
 • Fjerning eller reduksjon av risikoforhold.
 • En miljøinnsats utover det vanlige.
 • En foregangsbedrift, organisasjon eller person som gjennom sitt helse-, miljø eller sikkerhetsarbeid fremstår som et godt eksempel til etterfølgelse.

Kandidater til prisen er rederi, bedrift, organisasjon, institusjon eller person som tilfredsstiller kriteriene.

Sjøfartsmiljøene inviteres til å fremme forslag til kandidater. Frist for innsendelse av forslag er 1. januar. Forslagene sendes på e-post til Jon Leon Ervik

 • 330 Skvadronen
 • Redningsselskapet
 • Rederiene Wilh. Wilhelmsen og Bergesen d.y.
 • Tor-Christian Mathiesen, Det Norske Veritas
 • Mannskapet på TAMPA
 • Sjømannskirken
 • Forbundet Kysten