Maritim21-strategien kommer opp på Haugesundkonferansen

Som en strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen, vil Maritim21 komme til å definere havnasjonens fremtid.

Strategien ventes å være ferdigstilt i løpet av desember 2021.

Derfor planlegger vi for en presentasjon og en samtale om innholdet og konsekvensene for det maritime Norge under Haugesundkonferansen i februar 2022, sier lederen for programkomiteen, Sverre Meling jr. i Maritimt Forum.

Strategigruppens leder, Ingrid Schjølberg fra NTNU, samt gruppemedlemmer Liv Reidun Grimstvedt fra HVL, Hege-Merethe Bengtsson fra DNMF og Sonja Hansen fra Corvus Energy er blant dem som vi delta i en panelsamtale.

I mandatet for Maritim21 heter det blant annet:

Målet med strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring, og realisering av det maritime potensialet i utviklingen av grønn skipsfart og digitale løsninger.

Det var tidligere næringsminister Iselin Nybø som gav klarsignalet til en ny Maritim21-strategi og som nedsatte strategigruppen. Nå har Fiskeri- og Havminister Bjørnar Skjæran som fått ansvaret for den maritime politikken, også forsknings- og innovasjonspolitikken.

Bilde av fire kvinner
F.v. (øverst) Liv Reidun Grimstvedt, Sonja Hansen, (nederst) Ingrid Schjølberg og Hege-Merethe Bengtsson.