Styre og Konferansekomité

Styre

 

Leder: Jon Leon Ervik

Avdelingsleder, Kystverket

Nesteleder: Siri Meling

Stortingsrepresentant

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund kommune

Thomas T. Wedervang

Flaggkommandør, Sjøforsvaret

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Anne Jorunn Møkster

Adm. direktør, Simon Møkster Shipping AS

 

Konferansekomité

 

Jon Leon Ervik

Avdelingsleder, Kystverket

Siri Meling

Stortingsrepresentant

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund kommune

Tor Arne Borge

Adm. direktør, Kystrederiene

Thomas T. Wedervang

Flaggkommandør, Sjøforsvaret

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Anne Jorunn Møkster

Adm. direktør, Simon Møkster Shipping AS

Sverre Meling jr.

Daglig leder, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

Birgit Marie Liodden

Direktør, Nor-Shipping

Jørn Th. Prangerød

Rådgiver, Fellesforbundet, Samfunnspolitisk avdeling

Jahn Cato Bakken

Forbundssekretær, Norsk Sjømannsforbund

Kjell Røang

Senior Adviser, MAROFF

Amund Drønen Ringdal

Direktør Næringspolitikk, Norges Rederiforbund

Arnt-Einar Litsheim

Direktør, Norsk Havneforening