Konferansen 2019

Program

 

 

Tirsdag 5. februar

09:00
Registrering og morgenkaffe
10:00
Åpning ved ordfører Arne-Christian Mohn
10:10
Norges maritime ambisjoner
Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister
Havnasjonen
10:30
Consequences of Brexit for UK, Europe & Norway
Richard Wood, UK Ambassador to Norway
Havnasjonen
10:50
The U.S. policy on global trade
Kenneth J. Braithwaite, U.S. Ambassafor to Norway (forespurt/requested)
Havnasjonen
11:10
Brexit, handelskrig og Norge
Tore Myhre, avd. dir. Internasjonal avdeling i NHO
Havnasjonen
11:30
Utdeling av den maritime opplæringsprisen
Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister
11:40
Lunsj og besøk hos utstillerne
12:40
Bærekraftige investeringer kan redde havene
Yngve Slyngstad, adm. dir. Statens Pensjonsfond Utland (forespurt)
Havnasjonen
13:00
Kinas nye maritime silkevei
TBN
Havnasjonen
13:20
Fremtiden for skipsfart i Nordøstpassasjen
Arild Moe, seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt
Havnasjonen
13:40
Strategy Port of Rotterdam
Victor Schoenmakers, strategidirektør Port of Rotterdam
Havnasjonen
14:00
Paneldebatt
14:20
Kaffe og besøk hos utstillerne
14:45
Maritim kompetanse i en digital fremtid
Even Aas, Group EVP Public Affairs Kongsberg
Den menneskelige faktor
15:05
Mennesket i sentrum for sjøfarten
Margareta Lützhöft, professor maritime studier Høgskulen på Vestlandet
Den menneskelige faktor
15:25
Fraværet av kvinner i entreprenørskap
Rikke Lønning, forretningsutvikler Validé Haugesundregionen
Den menneskelige faktor
15:45
EØS og norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
Finn Arnesen, professor ved Nordisk Institutt for sjørett Universitetet i Oslo
Den menneskelige faktor
16:05
Maritim kompetanse er mer enn norske sjøfolk
Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO
Den menneskelige faktor
16:25
Kaffe og besøk hos utstillerne
16:45
Kystverket
Einar Vik Arset, tiltredende Kystdirektør (forespurt)
Forventninger til de maritime direktoratene
17:05
Sjøfartsdirektoratet
Olav Akselsen, Sjøfartsdirektør
Forventninger til de maritime direktoratene
19:00
Apèritif Maritim Hall
19:30
Konferansemiddag Maritim Hall

Onsdag 6. februar

09:10
Sjøveien er miljøveien
Brage Baklien, statssekretær i Samferdselsdepartementet
Miljø
09:30
Hydrogen-elektrisk fergedrift
Camilla Røhme, prosjektleder i Statens vegvesen
Miljø
09:50
Forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel)
Nina Jensen, leder av REV Ocean
Miljø
10:10
Bærekraftig utvikling av havene
Knut Nesse, styreleder Seafood Business for Ocean Stewardship
Miljø
10:30
Kaffe og besøk hos utstillerne
10:50
Gassfremdrift – CO2-fond
TBN
Miljø
11:10
Fra “robåt” til “state of the art”
Roger Halsebakk, adm. dir. Sølvtrans
Aquashipping
11:30
Fisk på kjøl
Tor Arne Borge, adm. dir. Kystrederiene
Aquashipping
11:50
Maritim verdiskapingsrapport
Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum
Maritim verdiskapingsrapport
12:10
Paneldebatt
12:30
Lunsj og besøk hos utstillerne
13:25
TBN
TBN
Forskningen møter næringen - presentasjoner av forskningsprosjekt
14:00
TBN
TBN
Forskningen møter næringen- presentasjoner av forskningsprosjekt
14:30
TBN
TBN
Forskningen møter næringen - presentasjoner av forskningsprosjekt
15:00
Slutt for dagen