Oversikt over

Foredragsholdere 2019

Arild Moe
Seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt
Moe har vært engasjert i en rekke forskningsprosjekter knyttet til nordområdene, så vel innenfor olje & gass som politkkutforming. Arktisk skipsfart og den "polare silkeveien" inngår i dette. Arild Moe har en statsvitenskapelig embetseksamen fra Universitet i Oslo.

Brage Baklien
Statssekretær i Samferdsesldepartementet
Baklien har vært statssekretær i Samferdselsdepartementet siden 2016. Fra 2005 til 2016 var han spesialrådgiver og politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe innenfor ulike politikkområder. Han har også vært aksjemegler og analytiker. Brage Baklien er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, Sandvika.

Camilla Røhme
Prosjektleder Statens Vegvesen
Røhme er prosjektleder for utviklingskontrakten på den hydrogen-elektriske fergen i Ryfylke i Rogaland. Hun har vært i Statens Vegvesen i seks år. Tidligere har hun hatt ulike stillinger innenfor sikkerhet og beredskap. Camilla Røhme har en mastergrad i skipsprosjektering fra NTH.

Even Aas
Group Executive Vice President Public Affairs i Kongsberg
Foruten å være en del av konsernledelsen i Kongsberg, er Even Aas også styreleder i Maritimt Forum. Han har vært i Kongsberg siden 1998. Aas var før dette ansatt i LO og har en politisk karriere bak seg som politisk rådgiver og statssekretær i Utenriksdepartementet med fokus på handel og skipsfart.

Finn Arnesen
Professor ved Nordisk institutt for sjørett UiO
Arnesen tok juridisk embetseksamen i 1989 og forsvarte avhandlingen "Statlig styring og EØS-rettslige skranker" for den juridiske doktorgrad i 1996. I studietiden var han vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett (1987) og ved Institutt for strafferett og kriminologi (1988-89). Han har vært ved Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo siden 1989, som stipendiat, førsteamanuensis og, siden 1998, professor. Fra 1. januar 2002 til 31. desember 2003 var han advokat hos advokatfirmaet Thommessen.

Ivar Engan
Daglig leder i Maritimt Forum
Engan kom i 2018 til stillingen som daglig leder i Maritimt Forum fra stillingen som seniorrådgiver i WergelandApenes. Tidligere har han jobbet som nærings- og handelsråd ved ambassaden i Washington, seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og nasjonal ekspert i EU-kommisjonen i Brussel. Engan er utdannet siviløkonom med master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) og har i tillegg en mastergrad i EU-politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Knut Nesse
Styreleder Seafood Business for Ocean Stewardship
Knut Nesse begynte karrieren sin i Scana Group i Stavanger i 1992. Senere kom han til Skretting hvor han blant annet en periode ledet virksomheten i Chile. I 2009 ble han en del av konsernledelsen i Nutreco, en av verdens ledende forprodusenter innenfor havbruk, for i 2012 å ta over som adm. dir. Han sluttet i Nutreco i 2018.

Margareta Holtensdotter Lützhöft
Professor i nautiske operasjoner ved Høgskulen på Vestlandet
Lützhöft har en doktorgrad i interaksjon mellom mennesker og maskiner. Hennes kompetanse ligger i å forstå menneskelige faktorer til sjøs. Hun er utdannet skipsoffiser fra Kalmar i Sverige og har selv seilt i 13 år. Fra 2006 til 2013 var hun ved Chalmers University of Technology og deretter ved University of Tasmania, før hun kom som professor til Institutt for maritime studier ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund.

Nina Jensen
Leder REV Ocean
Nina Jensen er en norsk marinbiolog og leder for REV Ocean, et selskap som for tiden bygger verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip. I tillegg utvikler REV Ocean en åpen havdataplattform og er med på å realisere planene for Verdenshavets hovedkontor på Fornebu. Jensen er tidligere generalsekretær for WWF.

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør
Akselsen har vært Sjøfartsdirektør fra 2010. Fra 1989 til 2009 var han stortingsrepresentant for Arberiderpartiet. Han hadde en periode som olje- og energiminister i 2000/2001. Han har vært leder av justiskomiteen, energi- og miljøkomiteen, næringskomiteen, utenrikskomiteen og den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget.

Peggy Hessen Følsvik
1. nestleder i LO
LO-kongressen 2017 valgte Peggy Hessen Følsvik som første nestleder i LO. Hun har vært førstesekretær i LO i fire år, og før dette var hun første nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK, var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

Richard Wood
UK Ambassador to Norway
Mr. Richard Wood was appointed Her Majesty’s Ambassador to the Kingdom of Norway in August 2018. He has a long career from British diplomacy including to be Head of Northern and Central Europe Department, Counsellor within foreign and security policy in Washington, Consul General in Basra and Cape Town etc.

Rikke Lønning
Forretningsutvikler Validé Haugesundregionen
Lønning har de siste par årene drevet med forretningsutvikling. Tidligere har hun vært leder av Haugesund Sentrum, og hun har hatt flere posisjoner i Haugesunds Avis, blant annet opplagssjef, CFO og et halvår som konstituert adm. dir. Rikke Lønning har en Master of Science, Economics and Business Administration fra Universitetet i Århus i Danmark.

Roger Halsebakk
Adm. dir. i Sølvtrans
Halsebakk var med å grunnlegge brønnbåtrederiet Sølvtrans som i dag har 21 fartøy i flåten og med det er størst i verden. Halsebakk er største eier. Han har selv fartstid i flåten.

Tor Arne Borge
Adm. dir. Kystrederiene
Tor Arne Borge har bakgrunn som flyteknikker og ingeniør i tillegg til MBA fra Norges Handelshøyskole og videreutdanning ved INSEAD i Frankrike. Borge har bred industriell arbeidserfaring fra maritim næring, luftfart, medisinsk- og automatisert prosess industri. Han kom fra Nor Lines og Greater Stavanger til Kystrederiene i 2017.

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen var kunnskapsminister fra 2013 til januar 2017 og stortingsrepresentant fra Telemark Høyre fra 2009. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Tore Myhre
Avdelingsdirektør NHO Internasjonal avdeling
Tore Myhre har arbeidet i NHO siden 2010. Før dette arbeidet han som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel og har vært direktør på EFTAs kontor i Geneve. Han har også arbeidet med EØS-avtalen ved EFTA-sekretariatet i Brussel og vært informasjonssjef ved Europakommisjonens kontor i Oslo. Myhre er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Victor Schoenmakers
Director Corporate Strategy Port of Rotterdam
Schoenmakers har en lang karriere bak seg i Rotterdam havn. Før han ble strategidirektør i 2014, var han ansvarlig for politikkutformingen og posisjoneringen av havnen opp mot EU og internasjonalt. Han har sittet tett på samarbeidet med store havner i Nordvest-Europa, i Atlanterhavsbassenget, Baltikum og Middelhavet. Fra 2008 til 2012 var Victor Schoenmakers styreleder i European Sea Ports Organisation som organiserer over 800 havner i Europa. Han er fortsatt medlem av arbeidsutvalget i ESPO.